0 продукта

Фотоволтаични системи, фотоволтаици 12V 24V 48V 30Wp 50Wp 100Wp 255-270Wp цени

Фотоволтаични системи

Висококачествени фотоволтаични системи : мрежови без акумулатори  , автономни с акумулатори , за къщи, вили, кемпери, яхти, къмпиг, промишлени , мрежови за затопляне на вода

 • Фотоволтаични  системи за самостоятелно захранване
 • Мрежови  соларни  системи за самостоятелно захранване без акумулатори
 • Мрежови фотоволтаични системи за продажба на електричество
 • Мрежови фотоволтаичнисистеми за затопляне на вода
 • Комбинирани соларни системи - мрежови с UPS - функционалност
 • Соларни  системи за изпомпване на вода

Изпълняваме: гаранционна и извънгаранционна поддръжка на фотоволтаични системи и соларни паркове

 

1. Фотоволтаични системи за самостоятелно захранване с акумулатори

Соларните системи намират все по-голямо приложение за цялостно захранване на жилища, вили, ферми, отдалечени места, острови, яхти , телекомуникационни станции и други. Това е една малка електрическа централа, с основни компоненти: фотоволтаични (соларни) панели, соларен контролер, акумулаторни батерии и инвертор. Чрез соларни системи за самостоятелно захранване може да се постигне енергийна независимост - без присъединителни договори, ежемесечни такси и необходимост от изграждане на енергопреносна мрежа до Вашия обект.
Соларните панели  генерират електрическа енергия, а акумулаторните батерии осигуряват необходимия запас при облачно време.

Основни компоненти на фотоволтаичните системи за самостоятелно захранване:

 • Фотоволтаични модули - преобразуват енергията на слънцето в електричество;
 • Соларен контролер - управлява заряда на акумулаторните батерии;
 • Акумулаторни батерии - съхраняват произведената енергия;
 • Инвертор - преобразува DC електричеството от акумулаторните батерии в АC 230V/380V 50Hz.

Фотоволтаични системи и фотоволтаици за самостоятелно захранване за каравана и дома - цени, наличности

2. Мрежови фотоволтаични системи без акумулатори:

Те са два вида:

Мрежови соларни системи за самостоятелно захранване: Те произвеждат ел.енергия , която захранва Вашите консуматори. Ако консумацията ви е по-висока от производството - системата добавя енергия от външната мрежа. Ако потреблението ви е по-ниско от производството - системата ограничава мощността си, и така не връща енергия по мрежата.

Предимство на системата е ниската цена.

Недостатък е непълно усвояване на соларната енергия, което може да се компенсира с добавянето на допълнителна система за оползотворяване на "излишната" енергия.

Недостатък е и спиране на захранването при отпадане на външната мрежа. Той се компенсира, чрез добавяне на система с UPS - функционалност.

Мрежови фотоволтаични системи за продажба на електричество: Тя захранва консуматорите ви, а излишъкът се продава на електроразпределителното дружество. Обикновено се разполагат на покриви на къщи и на промишлени сгради. Продажбата на енергия се осъществява въз основа на сключен договор с електроразпределителното дружество.

В този случай инвестицията при сегашни цени се възвръща в порядъка на 7-9 години.

Предимство е ниската цена.
Недостатъкът им е прекъсване захранването на обекта в случай на отпадане на външното захранване.

Основни компоненти на мрежова фотоволтаична система:

 • Фотоволтаични панели
 • Мрежови Инвертор

Мрежови фотоволтаични системи

3. Хибридни фотоволтаични системи:

Много клиенти желаят да включат фотоволтаици към обекти, които вече имат налично АС захранване от местното ЕРП. Така изградените системи могат да служат за различни цели - за намаляване на сметките за електричество или за резервно захранване на определени консуматори (в случай на отпадане на захранването или при некачествено такова).

Основни компоненти от хибридните фотоволтаични системи:

 • Фотоволтаични панели;
 • Инвертор - самостоятелен и мрежови в зависимост от нуждите;
 • Соларен контролер - ако се избере система с акумулатори;
 • Акумулаторни батерии - ако клиентът желае резервно захранване в случай на отпадане на централното такова.

Хибридни фотоволтаични системи

 

4. Комбинирани фотоволтаични системи:

Тези системи осигуряват захранване от мрежови инвертор + резервно захранване в случай на отпадане на централното електроснабдяване и по този начин решават проблема на мрежовите соларни системи.

Основни компоненти на комбинираните фотоволтаични системи:

 • Фотоволтаични панели;
 • Мрежови Инвертор;
 • Инвертор с пълна синусоида за самостоятелно захранване;
 • Акумулаторни батерии.

Комбинирани  фотоволтаични системи

 5. Фотоволтаични системи за изпомпване на вода са безакумулаторни соларни системи. В зависимост от вида на помпата тези системи са монофазни или трифазни. Соларната система подава енергия към инвертор, който я преобразува и захранва помпата. Последната работи само при наличие на соларна енергия. Соларните  системи за помпи са с мощности от 0.37 kW до 45 kW.

 

Безплатно изчисляване на необходимата соларна система

За изграждането на всяка соларна система фирма "К.Чепъков"ЕООД предлага безплатни изчисления на оптималната конфигурация, която може да покрие натоварването на Вашите консуматори. Същевременно се гарантира съвместимостта на различните продукти, които се използват, тъй като в различни случаи може да се окаже, че даден продукт не е съвместим с останалите примерно - фотоволтаиците не са подходящи за заряд на акумулаторния блок; контролерът не е подходящ за конкретните фотоволтаици, инверторът не е подходящ за Вашите консуматори и др..
Голямо предимство на предлаганите от нас соларните системи е, че капацитетът им може лесно да се увеличи. Към вече работеща соларна система могат да се добавят нови фотоволтаични соларни панели и акумулаторни батерии и могат да бъдат монтирани по-мощни инвертори. Т.е - ако не сте напълно сигурни, че Вашата соларна система ще Ви е достатъчна, то впоследствие можете да добавите към вече изградената система  нови соларни панели с цел разширение на фотоволтаичната система.

изчисляване на фотоволтаиците fotovoltaic за дома

Примерна схема на свързване на самостоятелна соларна фотоволтаична система

примерна схема на свръзване на самостоятелна соларна система