0 продукта

Контролери за автоматизация на осветлението

Контролери за бежична система, без нужда от строително монтажни работи за прекарване на кабели. Посредством интернет могат да осъществяват контрол и управление на процесите, както с готови програми, така ръчно и при нужда от незабавни действия.


  1. Z-wave и Wi-Fi контролер за домашна автоматизация Vera Edge - САЩ. Освен със стандартните Z-wave продукти, този контролер работи с множество WiFi устройства .


  2. Ние сме официален вносител и сервиз на Fibar Group Sp. z o.o

    Home Center lite е система за управление на сградите, чрез смартфон, компютър и/или таблет.  Управлява устройствата Z-Wave на FIBARO и други сертифицирани продукти на Z-Wave.

    • Ние сме официален вносител и сервиз на Fibar Group Sp. z o.o
    Безжична комуникация с всички устройства на системата. Осъществява връзката с рутера за изпращане данни и аларми и за получаване на команди. Позволява индивидуално конфигуриране, посредством програмен език.