0 продукта

Комбинация между генератор (дизел/бензин) и соларни системи

дизел-фотоволтаични системи

Осигуряване на енергия за места без външна мрежа

Много от отдалечените обекти се захранват с дизел / бензинови генератори (агрегат). Намаляването на цените на соларните панели и повишаването на цените на горивата правят захранването единствено с дизел генератори икономически неизгодно. По-доброто решение е комбинацията от двата източника. През деня соларните панели захранват консуматорите и зареждат акумулаторите. При изчерпване енергията в акумулаторите се подава сигнал към генератора и той стартира автоматично. Така генераторът едновременно захранва консуматорите и зарежда акумулаторите. След като генераторът и фотоволтаиците са заредили акумулаторите, генераторът се изключва. Включванията и изключванията в системата стават автоматично.

Предимства на хибридните дизел - соларни системи

  • Сериозни икономии на гориво;
  • По-нисък шум;
  • Намаляване на работните часове на генератора;
  • Намаляване износването на генератора и удължаване на живота му;
  • По-ниски разходи за обслужване на генератора.

 Бърза възвръщаемост на инвестицията

Така конфигурирана, системата води до икономии на гориво за генератора, редуциране на работни часове на генератора, намаляване на поддръжката му, включително разходите в лева за нея. Ако до момента генераторът е работил в денонощен режим (примерно - както в телекомуникационните станции), и той е бил основния източник на захранване, инвестицията в соларна система може да се възвърне за период 1,5-3 години.

Възможност за голям набор от захранващи напрежения

В зависимост от нуждите на обекта, се обезпечава постоянно напрежение (12VDC, 24VDC, 48VDC), и/или променливо напрежение (230VAC, включително трифазно- 400VAC). Това дава възможност да се захранят всякакви консуматори.

Примерна схема на свързване на дизел - фотоволтаична система

дизел-соларни системи

Ние изчисляваме и изграждаме такива конфигурации

За да можем да изчислим вашата система ние се нуждаем от пълна информация за обекта и неговите консуматори. За целта трябва да осъществим с вас връзка по интернет за да ви изпратим нашата таблица - въпросник. След като получим детайлно попълнената таблица ние ще направим всички изчисления, и на тяхна база ще ви изпратим оферта за компонентите.

Моля, свържете се с нас за повече подробности!