0 продукта

Енергиен мениджмънт - умен дом

Поддържайте комфорта дори и когато спестявате енергия. Автоматизирайте осветлението, температурния режим, бойлерите, климатиците, поливните системи и други енергоемки устройства и ги управлявайте на базата на избрани от Вас събития (примерно - при влизане / излизане от дома/офиса) или по предварително изработени графици (примерно: в 22:00 всеки ден бойлерът ще се включва). Автоматизирайте щорите с цел допълнителни спестявания на енергия или просто за по-голям комфорт. Вие ще получавате информация за консумацията на всеки един уред поотделно и/или на група от уреди, и/или на цялата ви система. Информацията включва както моментната Ви консумация, така и тази с натрупване: по часове, месеци, година.

 

Чрез тези системи Вие можете да планирате разхода на енергия, да го наблюдавате и да предприемате  действия за непрекъснато подобряване на енергийната ефективност и системата за управление на енергията. Всичко това може да става от компютър, таблет или мобилен телефон.

Чрез нашите системи Вие можете да планирате кога и при какви условия да се включват климатизация, осветление и всякакви уреди, управлявани по електрически път, както и изключването на уреди, които не се използват, за да пестите енергия. Можете да наблюдавате консумацията на всеки един уред, група уреди и устройства, както и на целия обект. Софтуерни решения изпълняват Вашите желания за максимална ефективност и минимална консумация, а графични статистически данни Ви представят цялостна картина за изразходваната енергия.

Примерни режими: В режим "Вкъщи" се активират избрани от Вас консуматори. С други думи: когато сте на път към дома си, системата може автоматично да включи отоплението/ климатика, а като отваряте външната врата – да включи осветлението, телевизора, музикалната уредба, а кафемашината да е в режим на готовност.

  • В режим "Навън" избрани от Вас консуматори се изключват, за да спестявате енергия.

  • В режим "Сън" избрани консуматори се деактивират, като се включват обратно в посочено от Вас време (примерно – можете да изключите уредите, които черпят излишно елекричество и могат да предизвикат пожар, докато спите, а кафемашината се включва всяка сутрин в избрани от Вас часове). 

  1. Безжичен магнитен сензор, захранван от батерия. Има вход за температурен датчик DS18B20 и два изходящи контакта , без потенциал. За участие в сцени от домашна автоматизация, аларми и охранителни системи, и навсякъде, където има отваряне и затваряне на врати, прозорци, гаражни врати и т.н.