0 продукта

Фотоволтаична система за самостоятелно захранване на ферма за птици

Мощност PV:

2,88kWp

Капацитет на

акумулаторите

48V @ 450Ah

Инвертор 3000VA

Проблем на клиента: Липса на захранване във ферма за птици.

Фермата е разположена далече от населени места. В близост до нея няма елетропроводи и включването й към тях е свързано с много големи капиталовложения. Пресеченият терен е допълнително затруднение.

Фирма Чепъков реши проблема чрез изграждане на система за самостоятелно захранване.

Електроенергията за системата се генерира от фотоволтаични панели, конвертира се от МРРТ- соларен контролер и се инвертира от инвертор с прецизна пълна синусоида. Акумулаторен блок осигурява запас от енергия за тъмната част от денонощието. Резервно захранване е дизелов генератор. Той се стартира автоматично от системата и гарантира непрекъсваемо захранване на обекта дори и при лоши климатични условия. По време на работа на генератора освен захранване на консуматорите се зарежда и акумулаторната група. Системата изключва генератора при заредени акумулатори или при възстановяване притока на соларна енергия.