0 продукта

Соларна система за самостоятелно захранване на къща

Проблем на клиента: липса на централно захранване на отдалечена къща, в която се почива през няколко месеца от годината. Търсене на решение, което да намали разходите за гориво (до момента за захранване на обекта се е използвал дизел генератор) и работните часове на съществуващ генератор.

Решение: Изграждане на фотоволтаична система с акумулатори (необслужваеми), която да е изчислена спрямо нуждите на клиента.

Системата се използва в комбинация с дизел-генератор, който покрива пиковата консумация и консумацията през част от зимните дни.

Системата е с мощност от 1.5kWp , инвертор 8kVA и 600Ah @ 48Vdc акумулаторен блок. Генераторът се управлява автоматично от инвертора, без да е необходима намеса на клиента.

Системата се наблюдава дистанционно по интернет.