0 продукта

UPS система за сървър

UPS: 3kVA

Акумулатори: Гелови, необслужваеми.

Системата осигурява непрекъсваемо захранване на сървър за целите на IT фирма. Системата може да се включи и към външен агрегат за по-дълго време на автономна работа.