0 продукта

Фотоволтаично захранване на телекомуникационни станции

Захранване с фотоволтаици на телекомуникационни станции, интернет-станции, измервателни лаборатории.

Систтемите осигуряват постояннотоково и променливотоково захранване на всички уреди и прибори на станциите: 5VDC, 12VDC, 24VDC, 48VDC, 230VAC, 400VDC.

Системата зарежда  и акумулатори, които поддържат работата в тъмната част от деня. Посредством дистанционния мониторинг се наблюдава работата на системите от разстояние.