0 продукта

9kWp фотоволтаична инсталация, свързана към мрежата (без акумулаторни батерии)

Фотоволтаична инсталация върху покрива на автосервиз 9kWp с включен електромер

Системата е изградена върху покрив и е с 300Wp модули. Към системата има включен електромер, който може в реално време да предава информация относно производителността и консумацията на сградата