0 продукта

Фотоволтаична система за самостоятелно захранване с връзка с външната мрежа

Проблем на клиента: нестабилно централно захранване, високи сметки за електричество

Решение: Системата има номинална мощност на инвертора 8000VA (7kW) и пикова мощност 16kW. Капацитетът на литиевойонните акумулатори е 18,42kWh.Те имат значително по-голям живот от оловните акумулатори и могат без последващи проблеми да се разреждат до 1 % от капацитета си.


Системата се наблюдава по интернет, като собственикът знае във всеки един момент производството на фототоволтаична енергия, ел. консумацията на уредите в апртамента, състоянието на акумулаторите и т.н .
Системата за мониторинг известява в случай на проблем с някое от устройствата с цел своевременното му отстраняване.

Цялата система е включена към външната електрическа мрежа, която изпълнява ролята и на резервно захранване и се включва в случай на претоварване на инвертора или при липса на енергия от възобновяемия източник.