0 продукта

Фотоволтаично захранване на ферма

Фотоволтаично захранване на отдалечена ферма

Фотоволтаично захранване консуматорите на отдалечена ферма. Захранва доилен апарат, фуражомелка, осветление и виденаблюдение. Системата е с възможност за включване на външен електрогенератор.