0 продукта

Фотоволтаична система за къща

Фотоволтаична система за къща, включена към външна мрежа.

Фотоволтаична система захранваща къща с високо електрическо потребление. Към системата влизат и акумулатори, осигуряващи захранване в часове на спиране на външното захранване. Системата е постоянно сфазирана към външната мрежа и в моментите на пиково натоварване добавя енергия от нея.