0 продукта

Фотоволтаична система за вила

Фотоволтаична система за захранване на вила

Вилата се намира в район с чести прекъсвания на централното електроснабдяване.

Фотоволтаичната система осигурява захранване на основните консуматори,  и при високо натоварване добавя енергия от външната мрежа.

При спиране на външното захранване, системата осъществява непрекъсваемо захранване, изпозвайки акумулираната в нея енергия.