0 продукта

Фотоволтаично захранване на жилищен имот

Фотоволтаична система за цялостно и независимо захранване на имота.

Системата захранва всички консуматори на имота.