0 продукта

Система за самостоятелно захранване с UPS функционалност за къща

Осигурява самостоятелно захранване на къща с фотоволтаични панели.

Проблем на клиента: често спиране на централното захранване, нестабилна мрежа и високи сметки за електричество.

Решение: Системата е изградена с 12 бр. висококачествени соларни панели Sharp 255Wp, MPPT контролери и инвертор 5000VA. В нея влиза и модул за отдалечен мониторинг и управление, и такъв за оползотворяване на "излишната" соларна енергия.

Произведената от фотоволтаиците енергия се консумира веднага от включените уреди. Ако произведената от соларите енергия е по-голяма от консумираната, се зареждат и  акумулаторите. В дни със слаба слънчева радиация системата добавя енергия от акумулаторите, като ги разрежда до предварително зададен процент. Така, в акумулаторите се поддържа резервно количество енергия за случай на отпадане на централното захранване, т.е.клиента има UPS- функционалност. Докато е налична външната мрежа, инверторът може да добавя (при нужда) енергия от нея, и да захранва товари, превишаващи многократно номиналната му мощност. Благодарение на мощния трансферен ключ (100А), той е в състояние да захранва консуматори с обща мощност до 23kW при наличие на външно захранване! В случай,  на отпадане на централното захранване, консуматорите трябва да бъдат ограничени до номиналната мощност на инвертора ( 4kW).

Батерийни монитори осигуряват равномерен заряд на акумулаторите и им удължават експлоатационния срок.


Чрез системата за отдалечен мониторинг и управление могат да се правят промени по настройките от разстояние (включително от нашия офис), могат да се получават аларми при различни събития ( при отпадане на централното захранване; при ниско ниво на акумулаторите и др.).

Инсталацията има и допълнителна система за оползотворяване на "излишната" енергия. Чрез нея, в случай, че системата е заредила акумулаторите, и консумацията на енергия е ниска, се включва бойлера на къщата. Включването и изключването на бойлера са напълно автоматични и се извършват  чрез безжичен модул за управление. Така се избягват ремонтно-строителни работи по къщата за прокарване на кабели.