0 продукта

Соларна система за земеделски производител

Проблем на клиента: липса на захрванване на земеделски обект
 
Решение: К. Чепъков ЕООД изгради фотоволтаична система за земеделски производител, захранваща множество консуматори, включително инфрачервена охрана, система за видеонаблюдение и СОТ на обекта. Тъй като системата ще се ползва дълги години, клиентът предпочете оборудване на реномирани производители - Sharp и Victron Energy, даващи 5 години гаранция на електрониката и 10/25 години на соларните панели.
 
Системата е с мощност от 3,83kWp и е проектирана да покрива консумацията на обекта през по-голямата част от годината. През нощта се използва енергията, складирана в голям акумулаторен блок. Предвиден е допълнителен автоматично задействащ се дизелов генератор за използване, когато енергията на фотоволтаиците не е достатъчна или консумацията е по-висока от очакваното.

Инсталацията е снабдена с полезни аксесоари  като устройство за пресмятане и показване състоянието на заряд на акумулаторите и циклите, които те са направили. То показва и стойностите на напрежението, както и на тока от и към акумулаторите. Новост са използваните устройства за балансиране заряда на акумулаторите, осигуряващи еднакъв заряд на всички акумулатори и максимален живот на акумулаторния блок ката цяло.