0 продукта

20kWp фотоволтаична система за самостоятелно захранване

20kWp централа за собствено захранване

Системата е монтирана на покрив на хранителен магазин и е изградена от 74 панела по 270Wp Sharp. Цялата енергия , произведена от системата, се използва за да покрива на собствените нужди на клиента. През вечерта и през облачно време - клиента използва енергия от местното ЕРП.