0 продукта

20kWp фотоволтаична система за самостоятелно захранване и продажба на излишъка

20kWp централа за собствено захранване и продажба на излишъка

Системата е монтирана на покрив на хранителен магазин и е изградена от 74 соларни панела по 270Wp Sharp. Произведената от системата енергията, се използва за да покрива собствените нужди на обекта, а при намалена консумация- излишъкът се продава. През вечерта и през облачно време - се използва захранване и от местното ЕРП.