0 продукта

Фотоволтаична система за къща в София

Проблем на клиента: често спиране на централното захранване, ниско напрежение от АС мрежата, високи сметки за електричество.

Решение: Фотоволтаична система с акумулатори, която е свързана към външната мрежа.

Фотоволтаична система, която се използва и за UPS в две съседни къщи в София.

Мощност на инверторите: 4.5kW.

Мощност на фотоволтаиците: 4,23kWp.

Акумулатори: 600Ah @ 48Vdc, необслужваеми.

Системите се използват за намаляване на сметките за електричество и за захранване на електрическите консуматори при отпадане на централното захранване.