0 продукта

Фотоволтаично захранване на склад за дърва

Проблем на клиента: Необходимо е да се осигури видеонаблюдение на склад за дърва със запис на събитията от поне 3 месеца. Системата трябва да е необслужваема , тъй като на обекта не винаги има присъствие.

Решение: изграждане на точно изчислена фотоволтаична система с акумулатори, която да може да покрие консумацията на DVR-a, камерите и допълнителното оборудване дори и в най-тежкия сезон - зимата. Системата е  необслужваема.

Системата осигурява непрекъсваемо захранване от фотоволтаични панели на камери и DVR , чрез които се гарантира 3- месечен запис на движението в склада.

Системата е с мощност от 1kWp и е изпълнена с висококачествена електроника с 5 години гаранция.