0 продукта

Самостоятелно захранване

Самостоятелно захранване
Конструкцията е пресметната така, че да осигурява минимиално засенчване на панелите при максимално изполване на покрива .