0 продукта

Ограничаване на свръхпроизводството

Ограничаване на свръхпроизводството
Системата ограничава производителността си, когато консумацията е по-малка от енергията от фотоволтаиците. В бъдеще този излишък ще се продава на местното ЕРП.