0 продукта

Изглед на системата на фибаро

Изглед на системата на фибаро
Това е началният екран при стартиране на приложението за управление на дома на Фибаро. Вижда се моментната консумация на дома (187W), външната температура (13 градуса), влажността на въздуха (48.7%), скоростта на вятъра (15km/час). Чрез иконите бързо можете да управлявате различни категории уреди - осветление, климатизация, камери , аларми. Можете да стартирате няколко действия едновременно (чрез "scenes").