0 продукта

Живот извън мрежата (Living Off the Grid)

Да се насладим на живот сред природата, но и с електрическо захранване

В последно време все по-популярно става движението "Живот извън мрежата" (Living OFF - grid), познатo още като "Строеж извън мрежата" ( "Building off the grid").

Животът сред природата е все по-вълнуващ и привлекателен. Чистият въздух и тишината стават все по-желани.

За да е пълно удоволствието, обаче - човек има нужда от някои достижения на цивилизацията - най-вече от електричество

За връзка с любимите ни хора ни е необходим телефон. Във вечерните часове се нуждаем от осветление. Някои клиенти желаят да работят On-line с компютър. За всичко това имаме нужда от ел. енергия.

Фирма "К.Чепъков" предлага системи за производство на електричество за "Живот извън мрежата" (Living Off the Grid)

Конфигурацията се състои от соларни панели (фотоволтаици), соларен контролер, инвертор, акумулатори и други малки устройства, в зависимост от предназначението.
Фотоволтаичните панели зареждат акумулаторите и осигуряват енергия за консуматорите. Системата работи автоматично и напълно автономно. Допълнителни опции позволяват наблюдение на състоянието и работата на системата както на място, така и от разстояние - по интернет. Опционално се добавят и устройства, следящи разряда на акумулаторите и предотвратяващи дълбокото им разреждане и повреждане.

С цел постигане на непрекъсваемо захранване, при желание на клиента, интегрираме и дизелови / бензинови генератори към системата. В повечето случаи паленето и гасенето на генератора се извършва автоматично и се управлява от системата.

Голям набор от захранващи напрежения

По желание на клиента изготвяме системи за захранвания на постоянно напрежение 12VDC, 24VDC, 36VDC, 48VDC, както и на променливо такова 230 VAC или 400 VAC, 50Hz.

Ние изчисляваме системата

 

За направим пресмятанията ние се нуждаем от информация. Трябва да знаем какви са консуматорите ви и колко време на ден ще ползвате всеки от тях. За целта ви изпращаме нашия въпрослник - таблица за попълване. На база на информацията от таблицата ние изчисляваме необходимите ви компоненти и ви изпращаме оферта.