0 продукта

Рискове в автономни фотоволтаични системи

Не минава седмица без да получим обаждания за проблеми в автономни системи , които не са доставени от нас.

Основните проблеми, от които се оплакват клиентите, е липса на захранване и кратък живот на акумулаторите - само 1-2 години след инсталацията. 

Оплаквания има и че инверторите се повреждат и не работят.

На теория това не трябва да е така - все пак почти всички системи имат едни същи основните компоненти  - фотоволтаици , контролер , акумулатори и инвертор. И въпреки това, скоро след монтажа  се оказва, че трябва да се инвестират големи суми в допълнително оборудване. От къде идват проблемите тогава?

 

Опитът показва, че се допускат следните основни грешки:

1/ Неправилно оразмеряване на системата. За да се получи ниска цена- се спестява от основни компоненти и материали. Резултатът е плачевен - макар клиентът в началото да е платил по-малка сума- съвсем скоро той трябва да инвестира сериозни суми, за да замени повредените акумулатори с нови. И тази инвестиция трябва да се повтаря на всеки 1-2 години.
2/ Неправилно избран алгоритъм на работа (при системи , свързани към мрежата). Различните комбинирани инвертори на пазара, които могат да работят с външна мрежа, при различни условия включват и изключват външната мрежа. Тъй като в България вървят доста реклами за евтини такива инвертори, тествахме различни устройства и техните алгоритми. Резултатите  са повече от разочароващи - стандартните алгоритми на повечето тествани ивертори реално водят до повреди в акумулаторите или до скъсяване на  живота им. Поради това, препоръчваме много да се внимава при избора на комбиниран инвертор.
3/ Неправилен избор на соларен контролер. По-евтините устройства обикновено имат параметри, които не са подходящи за работа с повечето фотоволтаици на пазара. В резултат - след повредата на акумулаторите, клиентът дори не може да замени само акумулаторите - той трябва да подмени и зарядния контролер, а когато контролерът е комбиниран с инвертор - и двете устройства.
4/ Избор на грешни акумулатори за дадената система. За всяка система  ние правим анализ на очакваните години на живот на конкретните акумулатори. Съответно - има подходящи, не толкова подходящи и напълно неподходящи акумулатори. Ако този анализ не се направи, вероятността за грешка е много голяма.
5/ Други грешки: неправилно място за монтаж, неправилно окабеляване, неправилно избрани (или липса) предпазители, неправилно надграждане на системата и т.н. Резултатите от всички тези експерименти със законите на физиката могат да имат и доста плачевни последствия.
6/ Избор на правилен волтаж на инвертора:  Често ни носят повредени инвертори, произведени от световнонеизвестни производители с надпис 220V.

От 2004 г. всички уреди в Европейския съюз (и в България) трябва да работят на напрежение 230V. Инвертори, с изходящо напрежение 220V, които често се предлагат в България, най-вероятно не са предназначени за Европейския съюз, а за други страни. Инвертор на по-ниско напрежение- 220V означава по-голямо натоварване за инвертора и за консуматорите след него, което може да резултира върху намаляване живота както на инвертора, така и на консуматорите свързани към него.
Предлаганите от нас инвертори работят с изходящо напрежение 230V - пълна синусоида.
 
Снимка по-долу ни я изпрати човек , наел свой приятел да му проектира и изгради системата. От нас клиентът закупи само фотоволтаиците. Останалите компоненти е купил от други фирми. Това, което виждате, е остатъкът от акумулаторите му.

Заключение: дори изборът на компоненти за дадената инсталация изобщо не е съвсем елементарна задача. Първоначалните икономии стандартно водят до много и големи разходи в бъдеще.

Нашата политика е предлагане на правилно конфигурирани и работещи инсталации. В резултат- имаме системи, които работят много добре над 9-та година без нужда от допълнителни инвестиции .