0 продукта

Проекти и монтаж на фотоволтаични системи

В зависимост от вида на фотоволтаичната система, средствата, вложени в нея, могат да се възвърнат в рамките на 1,5-3 години ( в случай, че системата замества работещ 24/7 дизел генератор) , 7-9 години (с мрежови инвертор, при сегашни цени на електричеството), или повече (в системите с акумулаторни батерии ).

За да има кратък срок на възвращаемост, системата трябва да е достатъчно надеждна, да работи през годините  и да няма нужда от ремонтни действия- като подмяна на модули, инвертори, акумулатори и т.н. Всяка една повреда увеличава времето на възвращаемост на системата.

Ето част от проблемите, които могат да се появят при неправилно пресметната инсталация или неправилен монтаж:

 • бърза "смърт" на акумулаторите. Това е най-честата повреда в неправилно оразмерени системи за самостоятелно захранване. Причините за това могат да са множество: неподходящи акумулатори; неподходящи инвертори / контролери, липса на защити, неправилно окабеляване, неправилно изчислена система и т.н). Този тип повреда е често срещан в инсталации на фирми без опит, които тепърва навлизат на пазара.
 • повреда в инвертора / контролера. Некачествените инвертори и контролери имат склоността към бързи повреди, като отново причините могат да са множество и могат да бъдат избегнати  - неправилно оразмерен инвертор, несъвместимост между контролера и фотоволтаиците и др.
 • повреди във фотоволтаиците. Некачествените фотоволтаици и тези, които не са инсталирани на подходящи места и/или по подходящ начин, се повреждат, което резултира в намаляване на  производството им  или напълно спиране на работа.
 • по-малка производителност на системите от очакваното. Тук причините отново могат да са множество: неправилно окабеляване, неправилно планиране, неправилно изпълнение, неправилен избор на система като цяло и др.
 • неправилно заземяване. Това може да доведе до сериозни увреждания или дори смърт.
 • липса или неправилно изпълнена мълниезащита. Това може да доведе до сериозни повреди в оборудването или пожар.

 

Така, от ключово значение за работеща фотоволтаична конфигурация са:  изборът на компоненти, проектирането и изпълнението на системата. Нашата фирма участва на множество семинари и обучения в Холандия, Германия и Австрия, и с опита си от над 14 години, ние подбираме и монтираме най-ефективното и сигурно решение според вашите нужди .

 

Услуги, които предлагаме:

 • Доставка на инвертори и фотоволтаични панели;
 • Изготвяне на идейни проекти за фотоволтаични системи;
 • Изготвяне на работни технически проекти и/или конструктивни становища;
 • Доставка и изграждане на носещи конструкции;
 • Монтаж на соларните и/или вятърни генератори и силовата електроника, съгласно техническия проект;
 • Програмиране и пускане в експлоатация.

 

За нас:

 • Регистрирани сме към Държавна Агенция по метрологичен и технически надзор (ДАМТН) - като имащи право да изграждат фотоволтаични системи.
 • Гаранции за СМР - 5 години
 • Над 1200 клиенти в България и околните държави

 

Безплатно изчисляване на очакваната производителност

проекти за фотоволтаични системи

За изграждането на всяка инсталация фирма "К.Чепъков"ЕООД предлага безплатни изчисления на оптималната конфигурация, която може да покрие натоварването на вашите консуматори. Същевременно се гарантира съвместимостта на различните продукти, които се използват.
Голямото предимство на нашите соларните системи е, че капацитетът им може лесно да се увеличи. Към вече работеща соларна система могат да се добавят нови фотоволтаични соларни панели и инвертори. Т.е - ако не сте напълно сигурни, че мощността на вашата соларна система ще ви е достатъчна, в последствие можете да инсталирате допълнителни елементи, с цел разширение на фотоволтаичната система.