0 продукта

Проекти и монтаж на фотоволтаични системи

В зависимост от вида на фотоволтаичната (соларна) система, средствата, вложени в нея, могат да се възвърнат в рамките на 1,5-3 години ( в случай, че системата замества работещ 24/7 дизел генератор) , 7-9 години ( за мрежова соларна система, при сегашни цени на електричеството), или повече (в соларните системи с акумулаторни батерии ).

За да има кратък срок на възвращаемост, системата трябва да е достатъчно надеждна, да работи през годините  и да няма нужда от ремонтни действия- като подмяна на соларни модули, инвертори, акумулатори и т.н. Всяка една повреда увеличава времето на възвращаемост на соларната система.

Соларните системи са основно два вида: мрежови и автономни

Към мрежовите соларни системи спадат тези за продажба на електричество, самостоятелните соларни системи и микросоларните.

Автономните соларни ситеми са главно два вида : самостоятелни и свързани към външната мрежа.

Ето част от проблемите, които могат да се появят при неправилно пресметната соларна система или при неправилен монтаж:

 • бърза "смърт" на акумулаторите. Това е най-честата повреда в неправилно оразмерени соларни системи за самостоятелно захранване. Причините за това могат да са много: неподходящи акумулатори; неподходящи инвертори / контролери, липса на защити, неправилно окабеляване, неправилно изчислена система и т.н). Този тип повреда е често срещан в инсталации на фирми без опит, които тепърва навлизат на пазара, както и на такива които предлагат евтини системи с малко акумулатори.
 • повреда в инвертора / контролера. Нискокачествените инвертори и контролери имат склоността към бързи повреди, като отново причините могат да са много и могат да бъдат избегнати  - неправилно оразмерен инвертор, несъвместимост между контролера и фотоволтаиците и др.
 • повреди във фотоволтаиците (соларните модули). Некачествените фотоволтаици и тези, които не са инсталирани на подходящи места и/или по подходящ начин, се повреждат, което резултира в намаляване на  производството им,  или напълно спиране на работа на соларната система.
 • по-малка производителност на соларните системите от очакваното. Тук причините отново могат да са много: неправилно окабеляване, неправилно планиране, неправилно изпълнение, неправилен избор на система като цяло и др.
 • неправилно заземяване. Това може да доведе до сериозни увреждания или дори смърт.
 • липса или неправилно изпълнена мълниезащита. Това може да доведе до сериозни повреди в соларната система и/или пожар.

 

Така, от ключово значение за работеща фотоволтаична (соларна) система са:  изборът на компоненти, проектирането и изпълнението на системата.

Нашата фирма участва на множество семинари и обучения в Холандия, Германия и Австрия, и с опита си от над 15 години, ние подбираме и монтираме най-ефективното и сигурно решение за вашата соларна система .

 

Услуги, които предлагаме:

 • Доставка на инвертори и фотоволтаични панели;
 • Изготвяне на идейни проекти за фотоволтаични ( соларни ) системи;
 • Изготвяне на работни технически проекти и/или конструктивни становища за соларни системи;
 • Доставка и изграждане на носещи конструкции;
 • Монтаж на соларната система, съгласно техническия проект;
 • Програмиране и пускане в експлоатация.

 

За нас:

 • Регистрирани сме към Държавна Агенция по метрологичен и технически надзор (ДАМТН) - като имащи право да изграждат фотоволтаични (соларни) системи.
 • Гаранции за СМР - 5 години
 • Над 1200 клиенти в България и околните държави

 

Безплатно изчисляване на соларната система

проекти за фотоволтаични системи

За изграждането на всяка соларна система фирма "К.Чепъков"ЕООД предлага безплатни изчисления на оптималната конфигурация, която може да покрие натоварването на вашите консуматори. Същевременно се гарантира съвместимостта на различните продукти, които се използват.
Голямото предимство на нашите соларните системи е, че капацитетът им може лесно да се увеличи. Към вече работеща соларна система могат да се добавят нови фотоволтаични соларни панели и инвертори. Т.е - ако не сте напълно сигурни, че мощността на вашата соларна система ще ви е достатъчна, в последствие можете да инсталирате допълнителни елементи, с цел разширение на фотоволтаичната ( соларната ) система.