0 продукта

Соларни системи за места без централно захранване

Фотоволтаични системи за самостоятелно захранване

 

Соларните (фотоволтаични PV) системи намират все по-голямо приложение за цялостно захранване на жилища, вили, ферми, отдалечени места, острови, яхти , телекомуникационни станции и други. Това е една малка електрическа централа, с основни компоненти: фотоволтаични (соларни) панели, соларен контролер, акумулаторни батерии и инвертор. Чрез соларни системи за самостоятелно захранване може да се постигне енергийна независимост - без присъединителни договори, ежемесечни такси и необходимост от изграждане на енергопреносна мрежа до вашия обект.
Соларните панели (фотоволтаиците) генерират електрическа енергия, а акумулаторните батерии осигуряват необходимия запас при облачно време.

Правилно оразмерена фотоволтаична система може да покрие вашите целогодишни нужди, дори и през зимата. Непревилно подбрани компоненти, от друга страна, могат да доведат до липса на захранване в определени моменти (или месеци), повреда в акумулаторите, повреда в контролерите или инвертора. 

В последните 10 години нашата фирма помогна за изграждането на близо 1200 обекта в България и близките страни. Изградените от нас системи работят дълги години без проблеми. 

За да предложим вариант за захранване на Вашите консуматори, моля,  изпратете ни запитване, или се се свържете с нас (вижте в  Контакти ).

 

Основни компоненти от фотоволтаичните системи за самостоятелно захранване:

  • Фотоволтаични модули - преобразуват енергията на слънцето в електричество;
  • Соларен контролер - управлява заряда на акумулаторните батерии;
  • Акумулаторни батерии - съхраняват произведената енергия;
  • Инвертор - преобразува DC електричеството от акумулаторните батерии в АC 230V/380V 50Hz.

Можете да разгледате такъв тип инсталации в нашата галерия