0 продукта

Фотоволтаични системи за места без централно захранване

Соларна система

 

Фотоволтаичната енергия за работа извън мрежата

За много хора, които живеят в отдалечени райони или такива без достъп до електричество, слънчевите панели за електрическа енергия предлагат надеждно, устойчиво и екологично решение за техните енергийни нужди. С напредъка в соларната технология вече е възможно да имаме цялостна система за захранване извън мрежата, която е не само ефективна, но и достъпна. В тази статия ще представим  фотоволтаичните панели в слънчеви системи и защо те стават все по-популярни за места без електричество.

Какво представляват соларните системи с фотоволтаични панели?

Това е цялостно решение за възобновяема енергия, което използва фотоволтаични (PV) клетки за преобразуване на слънчевата енергия в електричество. Тя се състои от слънчеви панели, батерия (акумулатор) за съхранение на електричество, контролер за регулиране на зареждането и инвертор за преобразуване на постояннотоковото електричество от батерията в променливотоково, което може да се използва в домове и други сгради.

Защо фотоволтаичните панели със слънчеви системи са популярни за места без електричество?

Има няколко причини за това:

Надеждност

Тези конфигурации са източник на енергия, който може да работи дори в отдалечени райони без достъп до традиционната електрическа мрежа. Те могат да осигурят захранване за осветление и уреди. По-големи конфигурации могат да поддържат дори системи за отопление и охлаждане, което прави възможно хората да живеят комфортно в отдалечени райони.

Устойчивост

Слънчевите панели са екологични и намаляват зависимостта от изкопаеми горива, които са невъзобновяеми и замърсяващи източници на енергия. Използването на соларна енергия намалява емисиите на парникови газове и помага в борбата с изменението на климата.

Достъпност

Фотоволтаичните панели стават все по-достъпни, което ги прави предпочитани от широк кръг от хора. Цената на слънчевите панели падна драстично през последните години, което ги прави рентабилна алтернатива на традиционните източници на енергия.

Гъвкавост

Слънчевите системи могат лесно да бъдат инсталирани и конфигурирани, за да отговорят на специфичните нужди на всеки дом или сграда. Те също са мащабируеми, което означава, че могат да бъдат разширявани с увеличаване на нуждите от енергия.

Как да изберете правилната система от слънчеви панели за вашия дом или сграда


Когато правите своя избор за вашия дом или сграда, е важно да имате предвид няколко фактора, включително количеството електроенергия, от което се нуждаете, евентуалното засенчване на мястото за инсталиране и вашия бюджет. Трябва да вземете предвид размера и вида на акумулаторите, от които се нуждаете, както и вида на инвертора, който ще бъде най-подходящ за вашите нужди.

В заключение

Фотоволтаичните панели в слънчеви системи са надеждно, устойчиво и рентабилно решение за хора, които живеят на места без електричество или лошокачествено такова. Те предлагат чист и възобновяем източник на енергия, който може да помогне за намаляване на зависимостта от изкопаеми горива и за борба с изменението на климата.

Разгледайте предложенията в нашия сайт и направете вашия избор.

Можете да разгледате такъв тип системи в нашата галерия  

 

Варианта на захранване само от фотоволтаични панели - системи без акумулаториEnerdc

Плюсове Недостатъци
   Ниска цена       Функционира само при наличие на две условия: слънцегреене и превес на фотоволтаичната енергия над консумираната такава.
  Нискобюджетна елeктроника        

 

Тази конфигурация се изпълнява само със соларни панели и инвертор. Може да не се използват акумулатори (възможно е винаги да се добавят). Работи и без външна мрежа (тя, или генератор, могат да бъдат добавяни в последствие).

Тя захранва консуматорите докато има слънцегреене. Условието е: генерираната енергия да не превишава консумираната. В случай, че консумираната мощност е по-малка от тази на фотоволтаиците - системата спира до възстановяване на баланса.

Използва се главно при неотговорни консуматори: помпи за вода, пълнещи резервоари, климатици, вентилатори и други. Тази конфигурация е възможна само с инвертори EnerDC Nitro и EnerDC Titan

Услуги, които предлагаме:

  • Нашата фирма проектира и инсталира системи с мощност над 60kWp и литиев блок над 30kWh намиращи се в достъпни с автомобил места. За по-малки системи - моля, пишете ни и ние ще ви насочим към местен партньор.

Видео от завършена 50kWp система за самостоятелно захранване на обект, който не е се свързан към националната ел.мрежа:

 

Готови конфигурации на системи за захранване на обекти без ток могат да се разгледат тук:

https://shop.chepakov.com/solarni/solarni-konfiguracii?application=86