0 продукта

Фотоволтаични системи за места без централно захранване

Соларна система

 

Фотоволтаичната енергия за работа извън мрежата

За много хора, които живеят в отдалечени райони или такива без достъп до електричество, слънчевите панели за електрическа енергия предлагат надеждно, устойчиво и екологично решение за техните енергийни нужди. С напредъка в соларната технология вече е възможно да имаме цялостна система за захранване извън мрежата, която е не само ефективна, но и достъпна. В тази статия ще проучим концепцията за фотоволтаични панели в слънчеви системи и защо те стават все по-популярни за места без електричество.

Какво представляват соларните системи с фотоволтаични панели?

Това е цялостно решение за възобновяема енергия, което използва фотоволтаични (PV) клетки за преобразуване на слънчевата енергия в електричество. Тя се състои от слънчеви панели, батерия (акумулатор) за съхранение на електричество, контролер за зареждане за регулиране на зареждането и инвертор за преобразуване на постояннотоковото електричество от батерията в променливотоково електричество, което може да се използва в домове и други сгради.

Защо фотоволтаичните панели със слънчеви системи са популярни за места без електричество?

Има няколко причини за това:

Надеждност: Тези конфигурации са надежден източник на енергия, който може да работи дори в отдалечени райони без достъп до традиционната мрежа. Те могат да осигурят захранване за осветление, уреди и дори системи за отопление и охлаждане, което прави възможно хората да живеят комфортно в зони извън мрежата.

Устойчивост: Слънчевите панели със слънчеви системи са екологични и намаляват зависимостта от изкопаеми горива, които са невъзобновяеми източници на енергия. Използването на слънчева енергия също намалява емисиите на парникови газове и помага в борбата с изменението на климата.

Достъпност: Фотоволтаичните панели стават все по-достъпни, което ги прави предпочитани от широк кръг от хора. Цената на слънчевите панели падна драстично през последните години, което ги прави рентабилна алтернатива на традиционните източници на енергия.

Гъвкавост: Слънчевите панели със слънчеви системи могат лесно да бъдат инсталирани и конфигурирани, за да отговорят на специфичните нужди на всеки дом или сграда. Те също са мащабируеми, което означава, че могат да бъдат разширявани с увеличаване на нуждите от енергия.

Как да изберете правилната система от слънчеви панели за вашия дом или сграда


Когато правите своя избор за вашия дом или сграда, е важно да имате предвид няколко фактора, включително количеството електроенергия, от което се нуждаете, слънцегреенето, което вашият имот получава и вашия бюджет. Трябва да вземете предвид размера и вида на акумулаторите, от които се нуждаете, както и вида на инвертора, който ще бъде най-подходящ за вашите нужди.

В заключение, фотоволтаичните панели със слънчеви системи са надеждно, устойчиво и рентабилно решение за хора, които живеят на места без електричество. Те предлагат чист и възобновяем източник на енергия, който може да помогне за намаляване на зависимостта от изкопаеми горива и за борба с изменението на климата.

Разгледайте предложенията в нашия сайт и направете вашия избор.

 

Можете да разгледате такъв тип системи в нашата галерия  

 

Варианта на захранване само от фотоволтаични панели - системи без акумулаториEnerdc

Плюсове Недостатъци
   Ниска цена       Функционира само при наличие на две условия: слънцегреене и превес на фотоволтаичната енергия хад консумираната такава.
  Нискобюджетна елeктроника        

 

Тази конфигурация се изпълнява само със соларни панели и инвертор. Може да не се използват акумулатори (възможно е винаги да се добавят). Работи и без външна мрежа (тя, или генератор, могат да бъдат добавяни в последствие).

Тя захранва консуматорите докато има слънцегреене. Условието е: генерираната енергия да не превишава консумираната. В случай, че консумираната мощност е по-малка от тази на фотоволтаиците - системата спира до възстановяване на баланса.

Използва се главно при неотговорни консуматори: помпи за вода, пълнещи резервоари, климатици, вентилатори и други. Тази конфигурация е възможна само с инвертори EnerDC Nitro и EnerDC Titan

Услуги, които предлагаме:

  • Нашата фирма проектира и инсталира системи с мощност над 10kWp и литиев блок над 30kWh намиращи се в достъпни с автомобил места. За по-малки системи - моля, пишете ни и ние ще ви насочим към местен партньор.

Видео от завършена 50kWp система за самостоятелно захранване на обект, който не е се свързан към националната ел.мрежа:

 

Готови конфигурации на системи за захранване на обекти без ток могат да се разгледат тук:

https://shop.chepakov.com/solarni/solarni-konfiguracii?application=86