0 продукта

Умни заведения и хотели

Умни заведения

   
Умни заведения               
  • Програмиране в два режима - "Отворено" и "Затворено".
  • Автоматизация на осветлението, вентилацията, климатизацията, кафемашината, хладилниците и фризерите.
  • Интеграция на съществуващото видеонаблюдение в системата.
  • Справка на всички събития като час на включване/изключвание на консуматори, отваряне на врати, включване/изключване на аларми и др.
В такива заведения се прилагат голяма част от функциите на автоматизацията. Примерно - всеки ден, 30 мин. преди отварянето на заведението, кафемашината се включва, за да загрява. Хладилниците и фризерите са оборудвани със сензори за температура и отваряне/затваряне на врата. Така се гарантира, че храната се съхранява винаги в подходящите за нея параметри. В кухнята и самото заведение са монтирани сензори за СО2 и дим и в случай на повишено ниво на някои от тези параметри, системата автоматично включва вентилацията. Системата може да се разшири с безжични бутони на всяка маса, чрез които да може да се извика сервитьора. Преди отваряне на заведението се включва климатикът, който го затопля (или съответно го охлажда).

В режим "Затворено" всички ненужни консуматори се изключват, а всички датчици за движение и врати започват да се използват като допълнение на охранителната система.
     

Умни Хотели

   
  • Програмиране в два режима - "Отворено" и "Затворено" или по избор.
  • Автоматизация на осветлението, вентилацията, климатизацията, кафемашината, хладилниците и фризерите.
  • Интеграция на съществуващото видеонаблюдение в системата.
  • Справка за всички събития като час на включване/изключвание на консуматори, отваряне на врати, включване/изключване на аларми и др.
  Умни хотели
В хотелите могат да се прилагат голяма част от функциите на автоматизацията. Примерно - хладилниците и фризерите са оборудвани със сензори за температура и отваряне/затваряне на врата. Така се гарантира, че храната се съхранява винаги в подходящите за нея параметри. В кухнята са монтирани сензори за СО2 и дим и в случай на повишено ниво на някои от тези параметри, системата автоматично включва вентилацията.

В режим "Затворено" всички ненужни консуматори се изключват, а всички датчици за движение и врати започват да се използват като допълнение на охранителната система.