0 продукта

Автотрансформатор 120/240VAC-32A

  • Ние сме официален вносител и сервиз на Victron Energy;
  • 5 години гаранция от производителя;
  • Автотрансформатор за едновременно включване на консуматори на 240V AC и на 120V AC към инвертор на 240V (230V);
  • Максимален ток 32А;
  • Трансформатор: тороидален.

Кат.№: ITR000100001
1069 1 069,00 лв. с ДДС

Наличност: Заявка

Срок за доставка: 15-25 дни

Количество за поръчка:

Увеличаване, понижаване на напрежението, разделяне на фаза

Може да се използва за балансиране на изхода. Друго приложение е за увеличаване, или понижаване напрежението на изходите. Има функция и за разделяне на фазите.

Принцип на работа

Ако имаме пример за захранване с разделена фаза 30A 120/240V:
Захранването може да бъде от мрежата, генератор или два сдвоени инвертора.
Някои от свързаните товари са на 240V, други са на 120V. На всяко 120V рамо натоварването не трябва да надвишава 30A. Проблемът е, че веднага щом се свържат товари от 120 V,  двете рамена ще покажат различен ток. Това е така, защото натоварванията от 120V на двете рамена никога няма да бъдат балансирани.

Например сешоар 120V 1200W ще черпи 10A от едото рамо. Пералня на 120 V може да изтегли повече от 20 A от другото рамо. Между двете рамена
следователно разликата в тока или токовият дисбаланс често ще бъде 10A, или повече. Това означава, че захранването от 30A няма да се използва до пълния му потенциал. Когато единото рамо изтегли 30A, другото може да спре да тегли повече от 10A, и увеличаването на натоварването на 240V например ще доведе до претоварване на едното рамо, докато другото все още има свободен капацитет.
Теоретично, общата мощност, която може да бъде извлечена от 30A 240V захранване е 30 x 240 = 7,2 kVA. В случай на дисбаланс от 20A, практическият максимум ще бъде 30 x 120 + 10 x120 = 4,8kVA, или 67% от теоретичния максимум.

Решението е автотрансформатор

Като оставите нулата на захранването с разделена фаза неизползвана, и свържете автотрансформатор, за да създадете нова нула, както е показано на фигура 1, всеки дисбаланс на товара се „поема“ от автотрансформатора.
В случай на захранване от 30 A, товарът може да се увеличи до 7,2 kVA, а дисбаланс на товара от 20 A ще доведе до едно рамо захранващо 40А, а  до другото рамо 20А. Разликата от 20A ще тече през нулата и намотките на Автотрансформатора. Токът през двата 120V проводника на захранването с разделена фаза ще бъде 30A.


Заземително реле за използване с Multi и Quattro инвертори

Когато работи в инверторен режим, нулата на изхода на инвертора/зарядното устройство трябва да бъде свързан към маса. В случай на захранване с разделена фаза, нулата трябва да бъде заземена. За това за целта е вградено заземително реле в корпуса на автотрансформатора. Релето се управлява по 230/240V от Multi или Quattro. (Вътрешното реле за заземяване в 230/240V Multi или Quattro трябва да бъде деактивирано.)


Температурнa защитa

В случай на прегряване, автотрансформаторът се изключва от захранването. Рестартирането е ръчно.


Алтернатива на сдвоените инвертори

Алтернативата на сдвояването на два 120V инвертора за осигуряване на 120/240V захранване с разделена фаза е 240V инвертор с допълнителен автотрансформатор.
Два сдвоени 120V 3kVA инвертора ще доставят до 25A към всяко 120V рамо. Ако натоварването на едното рамо е по-малко от 25A,
максималното натоварване на другото рамо все още е ограничено до 25А.
Един 240V 5kVA инвертор с 32A автотрансформатор ще достави до 21A балансиран товар към всяко 120V рамо.
По-малкото натоварване на едното рамо обаче ще доведе до повече мощност на другото рамо, с максимум дисбаланс от 32А.
Следователно товарът на едото рамо може да бъде до 38,5A, ако товарът на другото рамо не е повече от 3,5A (максимум
дисбаланс: 38,5 – 3,5 = 35A).

Ако се очаква дисбаланс на натоварването, инвертор с по-ниска мощност на 240 V с автотрансформатор ще бъде за предпочитане пред инверторното решение със сдвоени инвертори.

Технически данни

Максимален ток 32A
Входно/ Изходно напрежение 120 / 240V
Честота 50/60Hz
Ток през нулата 30 мин. 32A (3800 VA)
Ток през нулата постоянно 28A  при  40ºC
Вид на трансформатора тороидален
Корпус Алуминий
Защита IP21
Тегло (кг) 12,5
Размери (mm) 425 x 214 x 110
Сертификат за безопасност EN 60076

 Фиг.1 

<