0 продукта

Услуги за фотоволтаици и други инсталации

Проектиране на фотоволтаични системи

Ние проектираме соларни системи за самостоятелна употреба и за продажба на електричество. С нашия над 12-годишен опит в областта и след участие в множество обучения и семинари в Холандия, Германия и Австрия, ние можем да ви предложим проектиране, което да оптимизира производителността на вашата система и което е изпълнено съгласно законодателството.

Ние изготвяме електрически проекти , конструктивни проекти, както и всички съпътстващи дейности за узаконяване на вашата фотоволтаична система. Чрез качествено проектиране ние можем да избегнем появяването на набор от проблеми, които могат да сполетят вашата инсталация.

За да има кратък срок на възвръщаемост, системата трябва да е достатъчно надеждна, да работи през годините  и да няма нужда от ремонтни действия- като подмяна на соларни панели, инвертори, акумулатори и т.н. Всяка една повреда увеличава времето на изплащане на соларната система.
За проектиране на обекти - моля, пишете ни на: mail@chepakov.com.

Консултации за фотоволтаични системи:

Обмисляте да изградите соларна система и се колебаете дали вашият обект има потенциал за изграждане на ефективна такава? В такъв случай е добре да съберете информация за обекта и да ни пишете. Предварителните данни включват: разполагаема площ за соларните панели, консумация на обекта, ориентация на покрива. Като първоначална информация са ни необходими: снимки, чертежи и адрес на покрива (мястото за монтаж на панелите).

Изчисляване:

Фирма "К.Чепъков"ЕООД предлага изчисления за оптималната конфигурация, която може да покрие натоварването от вашите консуматори. Същевременно се гарантира съвместимостта на различните продукти, които се използват.
 
За 15 години сме изчислили над 2000 фотоволтаични системи.

Ето част от проблемите, които могат да се появят при неправилно пресметната система, или при неправилен монтаж:

а/ бърза "смърт" на акумулаторите. Това е най-честата повреда в неправилно оразмерени конфигурации за самостоятелно захранване. Причините за това могат да са много: неподходящи акумулатори; неподходящ инвертор / контролер, липса на защити, неправилно окабеляване, неправилни изчисления. Този тип повреда е често срещан в инсталации на фирми без опит, които тепърва навлизат на пазара, както и на такива, които предлагат евтини компоненти и с малко акумулатори;
б/ повреда в инвертор / контролера. Нискокачествените инвертори и контролери имат склонност към бързи повреди, като отново причините могат да са много и могат да бъдат избегнати  - неправилно оразмерен инвертор, несъвместимост между контролера и фотоволтаиците и др.;
в/ повреди във соларните панели. Евтините и некачествените фотоволтаици, и тези, които не са инсталирани на подходящи места и/или по подходящ начин, се повреждат, което резултира в намаляване на  производството им  или напълно спиране работата на соларната система;
г/ по-малка производителност на соларните системите от очакваното. Тук причините отново могат да са много: неправилно окабеляване, неправилно планиране, неправилно изпълнение, грешен избор на система като цяло;
д/ неправилно заземяване. Това може да доведе до сериозни увреждания, или дори смърт;
е/ липса или неправилно изпълнена мълниезащита. Това може да доведе до сериозни повреди в соларните системи и/или пожар.

Сервиз и поддръжка на фотоволтаични системи

За всички изградени от нас системи ние предлагаме сервиз и следгаранционна поддръжка. Обслужването при нас гарантира бързо разрешване на евентуални проблеми с оборудването.  Европейските и американските елементи, които предлагаме, са (предимно) с 5 годишна гаранция.

Част от услугите, които предлагаме, включват:

  •     планирани посещения на обекти;
  •     непланирани посещения на соларни системи при повреди, или по желание на клиента;
  •     подмяна на инвертор и/или ремонт (ако такъв е възможен);
  •     инспекция на основните компоненти в дадена система;
  •     диагностика на единични фотоволтаици и търсене на повредени такива;
  •     софтуерно наблюдение производителността на соларни панели и откриване на повреди (ако тази опция е налична);
  •     заснемане с термовизионна камера на електрическите връзки и обединителните кутии на фотоволтаични панели;
  •     ежедневно наблюдение по интернет производителността на фотоволтаични системи и реакция при съобщения от инвертор за проблем (ако тази опция е налична).

Заключение

От ключово значение за работещи фотоволтаични  системи са:  изчисляването, изборът на компоненти, проектирането и изпълнението на системата.

Ние подбираме и монтираме най-ефективното и сигурно решение за вашите соларни системи.


Решение, предлагани от нас

Проектиране на фотоволтаични системи