0 продукта

Соларни системи за ток за къщи и сгради

Фотоволтаични системи при налично АС захранване:

Много клиенти желаят да включат соларни панели към обекти, които вече имат налично АС захранване от местното ЕРП. Така изградени соларни системи, наричани още фотоволтаични системи могат да служат за различни цели - за намаляване на сметките за електричество или за резервно захранване на определени консуматори (в случай на отпадане на захранването, или при некачествено такова).

В зависимост от предназначението има няколко вида системи:

1. Мрежови фотоволтаични система без връщане на енергия по мрежата и без акумулатори

 Плюсове:    Недостатъци
http://www.chepakov.com/images/plus.png   Липса на акумулатори - т.е - най-ниски експлоатационни разходи през годините;   http://www.chepakov.com/images/minus.png   Липса на UPS функционалност *;
http://www.chepakov.com/images/plus.png   Лесно разширение в бъдеще - дори и след 5-8 години системата може да се разшири безпроблемно;   http://www.chepakov.com/images/minus.png   Ако външното захранване отпадне- системата изключва и обектът остава без захранване;
http://www.chepakov.com/images/plus.png   Едно от най-евтините решения.   http://www.chepakov.com/images/minus.png   Не са много подходящи за обекти, които имат консумацията и през нощта.

 

Тези фотоволтаични системи са подобни на тези за продажба на електричество, с тази разлика, че те не позволяват връщане на енергия по мрежата. Това се постига чрез добавяне на допълнително устройство към инвертора, което ограничава връщането на енергия в случаите на високо производство от фотоволтаиците и малка консумация от ел.уредите. Системата се изпълнява с висококачествени европейски инвертори с 5 години гаранция. 
Нашето мнение е, че използването на евтини инвертори е прекалено рисково, тъй като шансът за повреди по тях преди инвестицията да се изплати, е много голям.

Визуализацията по-долу показва, че в момента фотоволтаична система на клиента ни произвежда 3300W, а консумацията е 6091W. Остатъка (2791W) се добавя от външната мрежа. При спадане на консумацията под фотоволтаичното производство включеният в системата инвертор понижава мощността си, така, че да не се върне енергия по мрежата.
Соларна система с инвертор

2. Соларни системи Соларна енергия + UPS функционалност

 Плюсове:    Недостатъци
http://www.chepakov.com/images/plus.png   Отлично техническо решение, позволяващо използването на по-малък брой акумулатори;   http://www.chepakov.com/images/minus.png   Подходящи за обекти, при които консумацията е основно през деня;
http://www.chepakov.com/images/plus.png   Позволява използване на по-малък инвертор от общата пикова мощност на консуматорите;   http://www.chepakov.com/images/minus.png   Ако консумацията е по-малка от производството на соларните панели, системата ограничава енергията от фотоволтаиците.
http://www.chepakov.com/images/plus.png   По-ниска цена спрямо варианти 3, 4 и 5;        
http://www.chepakov.com/images/plus.png   Пълна UPS функционалност (акумулаторите са на 100% заредени)*;        
http://www.chepakov.com/images/plus.png    5 години гаранция на електрониката.        

 

При тази система произведената от фотоволтаиците енергия се консумира веднага от включените уреди. Акумулаторите се поддържат винаги заредени на 100% така, че в случай на отпадане на централното захранване Вие да имате резерв от енергия. Докато е налична външната мрежа, инвертора може да захранва товар, превишаващ многократно мощността му. Примерно инвертор MultiPlus 3000VA с 50А трансферен ключ може да захранва консуматори с обща мощност до 11,5kW при наличие на външно захранване! В случай, обаче, на отпадане на централното захранване, консуматорите трябва да бъдат ограничени до 2.5kW (колкото е номиналната мощност на инвертора 3000VA). Ако произведената енергия от включените в системата соларни панели е по-голяма от консумираната, системата ограничава енергията от фотоволтаиците. Най-често тези системи се използват в офиси и предприятия, чиято основна консумация е през светлата част от деня.

Графиката показва работа на такава система:

 Солари и UPS

 

3. Фотоволтаични системи Соларна енергия + частични UPS и разряд на акумулаторите ( ESS )

 

 Плюсове:    Недостатъци:
  http://www.chepakov.com/images/plus.png
Отлично техническо решение, позволяващо използването на по-малък брой акумулатори;   http://www.chepakov.com/images/minus.png   Подходящи за обекти, при които консумацията е основно през деня;
  http://www.chepakov.com/images/plus.png Позволява използване на по-малък инвертор от общата пикова мощност на консуматорите;   http://www.chepakov.com/images/minus.png   Акумулаторите се разреждат частично и при спиране на централното захранване в тях има ограничено количество енергия.
  http://www.chepakov.com/images/plus.png По-ниска цена спрямо варианти 3, 4 и 5;        

http://www.chepakov.com/images/plus.png При наличие на Интернет, системата може да бъде наблюдавана от разстояние;        
  http://www.chepakov.com/images/plus.png  5 години гаранция на електрониката;        
  http://www.chepakov.com/images/plus.png Избор на ниво на разряд на акумулаторите.        

 

При тези соларни системи произведената от фотоволтаиците енергия се консумира веднага от включените уреди. Ако произведената енергия от соларните панели е по-голяма от консумираната, се зареждат и  акумулаторите. В дни със слаба слънчева радиация системата добавя енергия от акумулаторите, като ги разрежда до предварително зададен процент. Така, в акумулаторите се поддържат определено количество енергия и, в случай на отпадане на централното захранване, Вие имате частична UPS- функционалност. Докато е налична външната мрежа, инвертора може да захранва товар, превишаващ многократно мощността му. Примерно инвертор 3000VA с 50А трансферен ключ може да захранва консуматори с обща мощност до 11,5kW при наличие на външно захранване! В случай, обаче, на отпадане на централното захранване, консуматорите трябва да бъдат ограничени до номиналната мощност на инвертора (в примера 2,4kW, колкото е номиналната мощност на инвертора 3000VA). Най-често тези фотоволтаични системи се използват в офиси и предприятия, чиято основна консумация е през светлата част от деня, и имат рядко прекъсвания на централното електроснабдяване .

4. Соларни системи Максимална консумация от фотоволтаиците 

 Плюсове:    Недостатъци
http://www.chepakov.com/images/plus.png   Използване на фотоволтаичната енергия на 100% (при правилно оразмеряване на системата);   http://www.chepakov.com/images/minus.png   Ограничена UPS функционалност;
http://www.chepakov.com/images/plus.png   Захранване на консуматорите с енергия от фотоволтаиците и през нощта;   http://www.chepakov.com/images/minus.png   Необходим най-голям акумулаторен блок спрямо всички други системи;
http://www.chepakov.com/images/plus.png   Превантивен заряд на 100% на акумулаторите веднъж на 14 или 28 дни.   http://www.chepakov.com/images/minus.png   Най-висока цена от изброените системи;
        http://www.chepakov.com/images/minus.png   Използване на инвертор с голяма мощност.
 

В тази система произведената от фотоволтаици енергия се консумира и се натрупва в акумулаторни батерии. При настъпване на вечерта, енергията в акумулаторите, се използва за захранване на консуматорите Ви. Системата е постоянно включена към външната мрежа така, че при претоварване инвертора добавя външна енергия. При наличие на външна мрежа инвертора може да захранва консуматори с мощност, много по-голяма от номиналната си. Тези фотоволтаични системи изискват по-голям акумулаторен блок, поради интензивното натоварване. Предвидена е допълнителна защита на акумулаторите, която им осигурява 100% заряд на определено време.

При тези системи не можете да избирате на какъв процент да се разреждат акумулаторите. Превключването се случва по волтаж.

Графиката показва работа на такава система:

  Солари и батерии

 

 

5. Фотоволтаични системи Превключване между два източника

 Плюсове:    Недостатъци
http://www.chepakov.com/images/plus.png   Използване на почти цялата произвеждана фотоволтаична енергия;   http://www.chepakov.com/images/minus.png   Липсва превантивен заряд на акумулаторите;
http://www.chepakov.com/images/plus.png   Захранване на консуматорите с енергия от фотоволтаиците и през нощта;   http://www.chepakov.com/images/minus.png   Необходим голям акумулаторен блок, издържащ на циклична работа;
http://www.chepakov.com/images/plus.png   Частична UPS функционалност.   http://www.chepakov.com/images/minus.png   По-висока цена спрямо системи 1, 2 и 6.

 

Тези системи са хибрид между изброените две по-горе. При тях консуматорите Ви се захранват основно с енергия от соларни панели. Ако тя не е достатъчна, се добавя енергия и от акумулатори. Ако претоварите сисемния инвертор или акумулаторите спаднат на ниско ниво, системата автоматично превключва на външна мрежа (ако такава е налична). Системата изчаква претоварването да отпадне или акумулаторите да се възстановят и обратно превключва на захранване от инвертор. В системата е оставен малък запас от енергия, който може да се ползва като UPS функционалност за ограничено време.

При този тип системи не можете да избирате на какъв процент да се разреждат акумулаторите. Превключването се случва по волтаж.

6. Соларни системи Превключване между два източника - бюджетен вариант 

 Плюсове:    Недостатъци
http://www.chepakov.com/images/plus.png   Използване на почти цялата произвеждана фотоволтаична енергия;   http://www.chepakov.com/images/minus.png   Липсва превантивен пълен заряд на акумулаторите;
http://www.chepakov.com/images/plus.png   Захранване на консуматорите с енергия от фотоволтаиците и през нощта;   http://www.chepakov.com/images/minus.png   Необходимост от голям акумулаторен блок, издържащ на циклична работа.
http://www.chepakov.com/images/plus.png   Нискобюджетна електроника;
       
http://www.chepakov.com/images/plus.png   Частична UPS функционалност;        
http://www.chepakov.com/images/plus.png   Чест заряд на акумулаторите.        

 

Тези фотоволтаични системи са хибрид между варианти 2 и 3 и се изпълнява с електроника, произведена в Китай. При тях консуматорите се захранват основно с енергия от соларни панели. Ако тя не е достатъчна, се добавя енергия и от акумулатори. Ако акумулаторите спаднат на ниско ниво, системата автоматично превключва на външна мрежа (ако такава е налична). Системата зарежда акумулаторите и обратно превключва на захранване от инвертор. Ако претоварите инвертора - системата изключва. Поради това инвертора трябва да е оразмерен спрямо вашите консуматори! В системата е оставен малък запас от енергия, който може да се ползва като UPS функционалност за ограничено време. Системата зарежда акумулаторите от външната мрежа при определени условия.

При тази система не можете да избирате на какъв процент да се разреждат акумулаторите. Превключването се случва по волтаж.

*UPS функционалност: при отпадане на централното захранване, вашите консуматори (или част от тях) се захранват за определено време от системата. Превключването е толкова бързо, че дори и прецизни консуматори не могат да го засекат.