0 продукта

Соларни системи за ток за къщи и сгради

Фотоволтаични системи при налично АС захранване

Много клиенти желаят да включат соларни панели към обекти, които вече имат налично АС захранване от местното ЕРП. Така изградените системи, наричани още фотоволтаични, могат да служат за различни цели - за намаляване на сметките за електричество, или като резервен източник на определени консуматори (в случай на отпадане на мрежата или при некачествена такава).

В зависимост от предназначението биват няколко вида:

1.  Фотоволтаична система за самостоятелно захранване без акумулатори

 Плюсове    Недостатъци
  Липса на акумулатори - т.е - най-ниски експлоатационни разходи през годините;     Липса на UPS функционалност *;
  Лесно разширение в бъдеще - дори и след 5-8 години може да се разшири безпроблемно;     Ако външното захранване отпадне- системата изключва и обектът остава без захранване;
  Едно от най-евтините решения.     През нощта се налага да се използва енергия от външната мрежа.

 

Тези фотоволтаични системи са подобни на тези за продажба на електричество, с разликата, че не позволяват връщане на енергия по мрежата. Това се постига чрез добавяне на допълнително устройство към инвертора, което ограничава връщането на енергия в случаите на високо производство от фотоволтаиците и малка консумация от ел.уредите. Системата се изпълнява с висококачествени европейски инвертори с 5- годишна гаранция. 
Нашето мнение е, че използването на евтини инвертори е прекалено рисково, тъй като шансът за повреди по тях, преди инвестицията да се изплати, е много голям.

Визуализацията по-долу показва, че в момента фотоволтаична система на клиента ни произвежда 3300W, а консумацията е 6091W. Остатъка (2791W) се добавя от външната мрежа. При спадане на консумацията под фотоволтаичното производство включеният в системата инвертор понижава мощността си, така, че да не се върне енергия по мрежата.
Соларна система с инвертор

Можете да разгледате такъв тип конфигурации тук: Соларни системи за намаляване на консумацията (без батерии)

 

2. Соларни системи Соларна енергия + UPS функционалност

 Плюсове    Недостатъци
  Отлично техническо решение, позволяващо използването на по-малък брой акумулатори;     Подходящи за обекти, при които консумацията е основно през деня;
  Позволява използване на по-малък инвертор от общата пикова мощност на консуматорите;     Ако консумацията е по-малка от производството на соларните панели, системата ограничава енергията от фотоволтаиците.
  По-ниска цена спрямо варианти 3, 4 и 5;        
  Пълна UPS функционалност (акумулаторите са на 100% заредени)*;        
   5 години гаранция на електрониката.        

 

Тук произведената от фотоволтаиците енергия се консумира веднага от включените уреди. Акумулаторите се поддържат винаги заредени на 100% така, че в случай на отпадане на централното захранване Вие да имате резерв от енергия. Докато е налична външната мрежа, инверторът може да захранва товар, превишаващ многократно мощността му. Примерно инвертор MultiPlus 3000VA с 50А трансферен ключ може да захранва консуматори с обща мощност до 11,5kW при наличие на външно захранване! В случай, обаче, на отпадане на централното захранване, консуматорите трябва да бъдат ограничени до 2.5kW (колкото е номиналната мощност на инвертора 3000VA). Ако произведената енергия от включените в системата соларни панели е по-голяма от консумираната, системата ограничава енергията от фотоволтаиците. Най-често тези системи се използват в офиси и предприятия, чиято основна консумация е през светлата част от деня.

Графиката показва работа на такава система:

 Солари и UPS

 

3. Фотоволтаични системи Соларна енергия + частични UPS и разряд на акумулаторите ( ESS )

 

 Плюсове    Недостатъци:
 
Отлично техническо решение, позволяващо използването на по-малък брой акумулатори;     Подходящи за обекти, при които консумацията е основно през деня;
  Позволява използване на по-малък инвертор от общата пикова мощност на консуматорите;     Акумулаторите се разреждат частично и при спиране на централното захранване в тях има ограничено количество енергия.
  По-ниска цена спрямо варианти 4 и 5;        

При наличие на Интернет, системата може да бъде наблюдавана от разстояние;        
   5 години гаранция на електрониката;        
  Избор на ниво на разряд на акумулаторите.        

 

При тези соларни системи произведената от фотоволтаиците енергия се консумира веднага от включените уреди. Ако генерираната енергия от соларните панели е по-голяма от консумираната, се зареждат и  акумулаторите. В дни със слаба слънчева радиация системата добавя енергия от акумулаторите, като ги разрежда до предварително зададен процент. Така, в акумулаторите се поддържат определено количество енергия и, в случай на отпадане на централното захранване, Вие имате частична UPS- функционалност. Докато е налична външната мрежа, инверторът може да захранва товар, превишаващ многократно мощността му. Примерно инвертор 3000VA с 50А трансферен ключ може да захранва консуматори с обща мощност до 11,5kW при наличие на външно захранване. В случай, обаче, на отпадане на централното захранване, консуматорите трябва да бъдат ограничени до номиналната мощност на инвертора (в примера 2,4kW, колкото е номиналната мощност на инвертора 3000VA). Най-често тези фотоволтаични системи се използват в офиси и предприятия, чиято основна консумация е през светлата част от деня и имат рядко прекъсвания на централното електроснабдяване .

Можете да разгледате такъв тип конфигурации тук: Соларни системи за намаляване на консумацията (с литиеви батерии)

 

4. Соларни системи Максимална консумация от фотоволтаиците 

 Плюсове    Недостатъци
  Използване на фотоволтаичната енергия на 100% (при правилно оразмеряване на системата);     Ограничена UPS функционалност;
  Захранване на консуматорите с енергия от фотоволтаиците и през нощта;     Необходим най-голям акумулаторен блок спрямо всички други системи;
  Превантивен заряд на 100% на акумулаторите веднъж на 14 или 28 дни.     Най-висока цена от изброените системи;
          Използване на инвертор с голяма мощност.
 

Тук произведената от фотоволтаици енергия се консумира и се натрупва в акумулаторни батерии. При настъпване на вечерта енергията в акумулаторите се използва за захранване на консуматорите Ви. Системата е постоянно включена към външната мрежа така, че при претоварване инверторът добавя външна енергия. При наличие на външна мрежа инверторът може да захранва консуматори с мощност, много по-голяма от номиналната си. Тези фотоволтаични системи изискват по-голям акумулаторен блок, поради интензивното натоварване. Предвидена е допълнителна защита на акумулаторите, която им осигурява 100% заряд на определено време.

При тези системи не можете да избирате на какъв процент да се разреждат акумулаторите. Превключването се случва по напрежение.

Графиката показва работа на такава система:

  Солари и батерии

 

 

5. Фотоволтаични системи Превключване между два източника

 Плюсове    Недостатъци
  Използване на почти цялата произвеждана фотоволтаична енергия;     Липсва превантивен заряд на акумулаторите;
  Захранване на консуматорите с енергия от фотоволтаиците и през нощта;     Необходим е голям акумулаторен блок, издържащ на циклична работа;
  Частична UPS функционалност.     По-висока цена спрямо системи 1, 2 и 6.

 

Те са хибрид между изброените две по-горе. При тях консуматорите Ви се захранват основно с енергия от соларни панели. Ако тя не е достатъчна, се добавя енергия и от акумулатори. Ако претоварите инвертора или акумулаторите спаднат на ниско ниво, системата автоматично превключва на външна мрежа (ако такава е налична). Системата изчаква претоварването да отпадне, или акумулаторите да се възстановят, и обратно превключва на захранване от инвертор. Оставен е малък запас от енергия, който може да се ползва като UPS функционалност за ограничено време.

При този тип не можете да избирате на какъв процент да се разреждат акумулаторите. Превключването се случва по напрежение.

6. Соларни системи Превключване между два източника - бюджетен вариант 

 Плюсове    Недостатъци
  Използване на почти цялата произвеждана фотоволтаична енергия;     Липсва превантивен пълен заряд на акумулаторите;
  Захранване на консуматорите с енергия от фотоволтаиците и през нощта;     Необходимост от голям акумулаторен блок, издържащ на циклична работа.
  Нискобюджетна електроника;
       
  Частична UPS функционалност;        
  Чест заряд на акумулаторите.        

 

Тези фотоволтаични системи са хибрид между варианти 2 и 3 и се изпълнява с електроника, произведена в Китай. При тях консуматорите се захранват основно с енергия от соларни панели. Ако тя не е достатъчна, се добавя енергия и от акумулатори. Ако акумулаторите спаднат на ниско ниво, системата автоматично превключва на външна мрежа (ако такава е налична). Системата зарежда акумулаторите и обратно превключва на захранване от инвертор. Ако претоварите инвертора - системата изключва. Поради това инверторът трябва да е оразмерен спрямо вашите консуматори! В системата е оставен малък запас от енергия, който може да се ползва като UPS функционалност за ограничено време. Системата зарежда акумулаторите от външната мрежа при определени условия.

При тази система не можете да избирате на какъв процент да се разреждат акумулаторите. Превключването се случва по напрежение.