0 продукта

Поддръжка и сервиз на фотоволтаични системи и паркове

Качествената поддръжка- гаранция за добра работа

Като специалисти в областта на фотоволтаични системи, ние предлагаме услуги, осигуряващи дългогодишна работа на вашата инсталация.

Част от услугите, които предлагаме, включват

  • планирани посещения на обекти;
  • непланирани посещения на фотоволтаични системи при повреди или по желание на клиента;
  • подмяна на инвертор и/или ремонт (ако такъв е възможен);
  • инспекция на основните компоненти в соларни системи;
  • диагностика на единични соларни панели и търсене на повредени такива;
  • софтуерно наблюдение производителността на соларни панели в соларен парк и откриване на повреди;
  • наблюдение с термовизионна камера на електрическите връзки и обединителните кутии на соларни панели;
  • ежедневно наблюдение на производителността на фотоволтаични системи и реакция при съобщения от инвертор за проблем (ако тази опция е налична).

подмяна на инвертор