0 продукта

Проекти и монтаж на фотоволтаични системи

Проектирането- важен етап от процеса

В зависимост от вида фотоволтаични системи, средствата, вложени в тях, могат да се възвърнат в рамките на 1,5-3 години (в случай, че системата замества работещ 24/7 дизел генератор) , 4,5-8 години (за мрежови соларни системи, при сегашни цени на електричеството) или повече (при системи с акумулаторни батерии).

За да има кратък срок на възвращаемост, конфигурацията трябва да е достатъчно надеждна, да работи без прекъсвания през годините, и да няма нужда от ремонтни действия- като подмяна на соларни панели, инвертор, акумулатори и т.н. Всяка една повреда увеличава времето за изплащане на инвестицията.

Системите със соларни панели са основно два вида: мрежови и автономни

Към мрежовите системи спадат тези за продажба на електричество, самостоятелните соларни системи и микросоларните.

Автономните фотоволтаични ситеми са главно два подвида: самостоятелни и свързани към външната мрежа.

Ето част от проблемите, които могат да се появят при недобре пресметната соларна система или при неправилен монтаж

 • Бързата "смърт" на акумулаторите е най-честата повреда в неправилно оразмерени фотоволтаични системи за самостоятелно захранване. Причините за това могат да са много: неподходящи акумулатори; неподходящ инвертор / контролер, липса на защити, неправилно окабеляване, неправилно изчислена система и т.н). Този тип повреда е често срещана в инсталации на фирми без опит, които тепърва навлизат на пазара, както и на такива, които предлагат евтини системи с малки акумулатори;
 • Повреда в инвертора / контролера е често срещано явление при нискокачествените инвертори и контролери, като отново причините могат да са много и да бъдат избегнати  - неправилно оразмерен инвертор, несъвместимост между контролер и фотоволтаици и др.;
 • Повреди в соларните панели са характерни за некачествените такива и тези, които не са инсталирани на подходящи места и/или по подходящ начин, което резултира в намаляване на производството им, или напълно спиране на работа на соларни системи за ток;
 • По-малка производителност на фотоволтаични системи от очакваното е друг голям проблем. Тук причините отново могат да са много: неправилно окабеляване, неправилно планиране, неправилно изпълнение, неправилен избор на система като цяло и др.;
 • Неправилно заземяване може да доведе до сериозни увреждания или дори смърт;
 • Липсата или грешно изпълнена мълниезащита, могат да доведат до сериозни повреди в соларни системи, включително и до пожар.

От ключово значение за работещи фотоволтаични системи, са:  изборът на компоненти, проектирането и изпълнението на системата

Нашата фирма участва на множество семинари и обучения в Холандия, Германия и Австрия и с опита си от над 15 години ние подбираме и монтираме най-ефективното и сигурно решение за вашата соларна система. Дистанционното наблюдение, което прилагаме, помага за бърза диагностика и предотвратяване на бъдещи проблеми.

Услуги, които предлагаме

 • Доставка на инвертори и соларни панели;
 • Изготвяне на идейни проекти за фотоволтаични системи;
 • Изготвяне на работни технически проекти и/или конструктивни становища за соларни системи;
 • Доставка и изграждане на носещи конструкции;
 • Монтаж на фотоволтаични системи, съгласно техническия проект;
 • Програмиране и пускане в експлоатация.

За нас

 • Регистрирани сме към Държавна Агенция по метрологичен и технически надзор (ДАМТН) в регистъра за фирми имащи право да изграждат фотоволтаични системи;
 • Имаме множество сертификати, издадени от водещи световни производители на инвертори и оборудване за фотоволтаични системи;
 • Гаранции за СМР - 5 години;
 • Над 2000 клиенти в България и околните държави.

Безплатно изчисляване на соларни системи

проекти за фотоволтаични системи

За изграждането на фотоволтаични системи фирма "К.Чепъков"ЕООД предлага безплатни изчисления на оптималната конфигурация, която може да покрие натоварването на вашите консуматори. Същевременно гарантираме съвместимостта на различните продукти, които се използват.
Голямото предимство на нашите соларните системи е, че капацитетът им може да се увеличи. Към вече работеща система могат да се добавят нови соларни панели и инвертор. Т.е - ако не сте напълно сигурни, че мощността на вашата соларна система ще ви е достатъчна, в последствие можете да инсталирате допълнителни елементи, с цел разширението й.