0 продукта

Фотоволтаични централи за бизнес сгради - цени и изграждане

 

Системи за продажба на ток

Соларни централи за индустриални цели

Енергията от фотоволтаични панели вече е конкурентна на цената на електричеството за промишлеността. Така вече е възможно  да се изгради фотовотаична система за собствено потребление и инвестицията да се възвърне в рамките на 4,5-8 години (под формата на намалени сметки за електроенергия). Друг вариант е  "продажба на електричество" (описано по-долу).

Видове инсталации за промишлени покриви

Най-предпочитана от нашите клиенти е конфигурацията за собствено потребление с продажба на излишъка. В нея тока от соларите се усвоява директно от консуматорите в обекта / предприятието. Ако фотоволтаиците не успеят да захранят изцяло консуматорите - автоматично се добавя енергия от външната мрежа. Ако в даден момент произвеждате повече, отколкото консумирате, "излишната енергия" се продава. Тук няма ограничение в мощността - т.е - можете да монтирате както малки конфигурации (30kWp), така и много големи (над 200kWp) соларни системи. Те имат вграден мониторинг на производството и консумацията на целия обект (показан на графиките най-долу).

"Продажбата на електроенергия" е добрият вариант. При него се подготвят документи и се сключва договор с ЕРП. В този случай  електрическата енергия се продава по преференциални цени (при системи до 30kWp), или на борсови.

Система за изцяло собствено потребление е предпочитаната от някои клиенти. При нея се добавя нескъпо устройство, което следи да не се върне енергия по мрежата. Предпочита се от собственици на производства с непрекъсната консумация на енергия, дори и през почивните дни (такива с хладилни бази и др.). Особеност тук е, че енергията, която не може да се усвои, се губи.

Съветваме Ви да се свържете се с нас, за да Ви подпомогнем в избора на вид и оборудване.

Една фотоволтаична система може да осигури:

 • по-лесно прогнозируеми разходи в следващите години;
 • еднократна инвестиция с добра възвращаемост от порядъка на 7-22%;
 • независимо наблюдение на консумацията Ви по часове / дни;
 • минимална поддръжка (при изграждане с качествени елементи);
 • лесна процедура за изграждане.

Нашата фирма предлага

 • ефективни фотоволтаични решения за различни видове покриви: термопанел (наричан още сандвич панел), безпробивна система за плосък покрив; монтиране върху бетонна площадка;
 • за инсталиране на земя предлагаме екологична система, която не поврежда почвата под нея, не се нуждае от изливане на бетон, или набиване на колони, и може да се премести след време при нужда;
 • съдействие при попълване на документи към община / ЕРП;
 • изработка на идеен проект;
 • проектиране, съгласно изискванията на закона;
 • доставка на компонентите;
 • монтаж и пускане в експлоатация с 5- годишна гаранция на СМР;
 • поддръжка;
 • изграждане на системи над 50kWp.

Изграждането е законово-регламентирано и се извършва по облекчена процедура

I. Системи за собствено потребление 50-200kW

Такива конфигурации се изграждат основно за самостоятелна консумация за фирми и могат да покриват голяма част от нужната електроенергия. Най-ефективно е, когато предприятието има консумация всеки ден от седмицата. Те набират все по-голяма популярност в България.

Производителността зависи от множество локални особености - ориентация на покрива, засенчване от близки обекти, наклон, покритие на покрива и т.н . Поради това - ние изчисляваме всеки обект индивидуално.

За да изчислим вашата система - моля, изпратете ни снимки, чертежи и Google координати на обекта, както и сметки за електричество за един-два месеца през зимата и лятото. Ако имате почасовата консумация - моля, изпратете ни я и нея.

 

10kWp система - производство по дни

II. Системи до 30kWp

Съгласно Р Е Ш Е Н И Е № Ц-13 от 30.06.2023 г. на КЕВР (валидно до Юни 2024 г.), енергията от  фотоволтаични централи (ФтЕЦ) с обща инсталирана мощност до 30 kWp включително, изградени върху покривни и фасадни конструкции на присъединени към електроразпределителната мрежа сгради и върху недвижими имоти към тях в урбанизирани територии, се изкупува на преференциални тарифи.

За 2024- та година те са:

Инсталиранилв/kWh без ДДС
до 5 kW
0.20135
5 -:- 30kW 0.16824

Отново според КЕВР, инвестициите за изграждането в лева без ДДС/kWp са: 

Мощност на фотоволтаичната централаИнвестиционниЕксплоатационни
  до 5 kW 2 026 лв./kWp 39,22 лв./MWh;
5 -:- 30kW
1 742 лв./kWp 26,98 лв./MWh;

За нашите клиенти предлагаме много по-добри ценови условия. Моля, пишете ни и ни изпратете чертежи с размери и снимки на покривите си и ще Ви дадем безплатна ориентировъчна оферта.

Повече данни за 30 kW конфигурация можете да видите тук:

 --------------------------------

Съгласно действащия закон през 2024 - та за ВЕИ,  условията за присъединяване на мощности до 30 kW се определят в становище, издадено от местното ЕРП в срок до 30 дни от постъпване на искането. 

 25kW соларна система

III. За 2024 г. има и нова законова разпоредба за изграждане на соларни централи за собствено потребление до 20 kW

Въведен е т.н. уведомителен режим, които се изпълнява в следните стъпки:

 • Собственикът на обекта има ангажимент да подаде  уведомление до електроразпределителното  дружество за намерението си за изграждане на система със соларни панели. Последното му връща "Допълнителното споразумение към договора", в което описват текущите си изисквания;
 • На тази база се изготвят два мини проекта, наречени становища, за ел.частта и за закрепващата конструкция;
 • Собственикът подава уведомление  до главния архитект на общината като прилага проектните становища в части "Конструкции" и "Електро";
 • В 14 дневен срок след завършване на централата притежателят на обекта подава уведомление до енергото и до главния архитект.

Финансиране на фотоволтаични системи

 Нова процедура за 2024 г.: "Подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия с инсталирана мощност от 200 kW до 2 MW"

Можете да разгледате представяне на основните финансиращи механизми (или бъдещи такива) за фотоволтаични системи за бизнес-цели (като "BG-RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията“) в нашата статия тук: https://shop.chepakov.com/finansirane-fotovoltaichni-sistemi

 Често задавани въпроси при изграждането на 30kWp и по-големи промишлени соларни системи

"Мога ли да монтирам системата изцяло на земя"
Отговор: - Да.

"Мога ли да си  закупя само елементите от вас - инвертори и панели"
Отговор: Да, предлагаме тази опция.


"В имота ми няма сграда. Мога ли да монтирам 30kWp система и енергията да се изкупува на преференциални цени?"
Отговор: Ако нямате сграда, не отговаряте на изискванията на закона. Можете да подадете заявление към местното ЕРП за проверка или да ги посетите на място.

"Сградата ми в имота е в лошо състояние и не е присъединена. Мога ли да монтирам 30kWp система и енергията да се изкупува на преференциални цени?"
Отговор: Ако сградата не е присъединена към ЕРП-то, не отговаряте на изискванията на закона. Ако желаете - можете да подадете заявление към местното ЕРП за проверка или да ги посетите на място.

"Закупил съм си панели марка Х и инвертор марка Y и имам готов проект. Можете ли да ми монтирате централата ?"
Отговор: Различните производители на панели и инвертори имат множество специфични изисквания относно монтажа на продуктите им. Гаранцията им, също така, се изпълнява по различен начин. Отделно, голяма част от външните проекти, които попадат при нас за преглед, не са изпълнени съгласно известните методи за дълготрайно използване на фотоволтаични централи. Поради това - ние НЕ изпълняваме такъв тип монтажи.

"Предлагате ли юридически консултации по темата?"
Отговор: - Не, ние само проектираме, доставяме и изграждаме.

"Има ли по-евтини панели, с които да изградя системата си? Мога ли да ползвам такива "втора употреба" или такива с "много добра цена"?
Отговор: Ние сме голям вносител на соларни панели и реално - повечето производители активно желаят да работят с нас. Поради това всяка година подбираме соларни панели с оптимални параметри на цена/качество, които да предложим на клиентите ни. На пазара има и малко по-евтини продукти, но по-ниската им цена е за сметка на качеството. При фотоволаиците по-ниското качество води до по-ниска производителност в дългосрочен план - т.е - по-ниски доходи и по-високи разходи за поддръжка. Отделно, на пазара се продават много фалшиви панели- със заличени параметри или изцяло подменени задни стикери, на които пише по-голяма мощност от действителната. Продуктите втора употреба, дори и да са сравнително нови, вече не се ползват от гаранцията на производителя - т.е - клиентът губи гаранцията си, която стандартно е 25 години. Голяма част от тези панели са свалени в соларни паркове заради повреда или понижени параметри.

"Колко квадратни метра са ми необходими за изграждането на такъв тип централа на земя"?
Отговор: Това зависи от размерите на вашия имот. Ако той е с оптимално разположение (ориентиран на юг, като южният размер е над 35м) - тогава цялата система може да се събере и в 150м
². Ако панелите трябва да се поставят в редици едни зад други -  необходимата площ се увеличава и може да достигне 450m².

"Искам да монтирам системата на слънцеследяща система. Така тя ще произвежда ли повече енергия?"
Отговор: Тракерите (следящи системи) масово не се използват в промишлените системи от близо 10 години . Причината е, че те имат нужда от поддръжка и цената им е висока. Отделно, когато енергията се изкупува на преференциалната цена по-горе, КЕВР е въвел ограничение от 1 380 kWh/kWp нетно специфично производство, което означава, че една система от 30kWp може максимално да произвежда до 40440kWh/година. Близки стойности могат да се постигнат и без тракери.

Видео-представяне на 101kWp система за собствено потребление и продажба на излишната енергия