0 продукта

Фотоволтаични централи за бизнес сгради 5kW - 30kWp - цени и изграждане

 

Системи за продажба на ток

Фотоволтаични централи за бизнес

Всяка една фирма, която разполага с покрив, притежава сигурен начин за намаляване на сметките си за електричество

Чрез изграждане на фотоволтаична система Вие създавате един надежден източник на захранване (с живот над 20 години ), чиито разходи за поддръжка са почти нулеви. Инвестицията се прави еднократно, но тя Ви гарантира, че ако цените на електроенергията в бъдеще се променят, Вашите продукция и услуги няма да се оскъпят. 

Изграждането е законово-регламентирано и се извършва по облекчена процедура

Свържете се с нас, за да Ви подпомогнем в избора на оборудване.

Съгласно Решение на КЕВР от 2018 г. (валидно и за 2019 г.), енергията от малки фотоволтаични централи (ФтЕЦ) с обща инсталирана мощност до 30 kW включително, които се предвижда да бъдат изградени върху покривни и фасадни конструкции на присъединени към електроразпределителната мрежа сгради и върху недвижими имоти към тях в урбанизирани територии, се изкупува на преференциални цени. 

 

За 2018 и 2019 -та година те са:

Инсталирана мощностлв/kWh без ДДС
до 5 kW
0.24213  
5 -:- 30kW 0.20599

 

Отново според КЕВР, инвестициите за изграждането в лева без ДДС/kWp са: 

Мощност на фотоволтаичната централаИнвестиционниЕксплоатационни
  5 kW 13000
0.06892
5 -:- 30kW

2284

0.05363

За нашите клиенти предлагаме много по-добри ценови условия. Моля, пишете ни и ни изпратете чертежи с размери и снимки на Вашите покриви, и ще Ви дадем безплатна ориентировъчна оферта.

 

Съгласно действащия закон през 2018-та и 2019-та за ВЕИ  условията за присъединяване на мощности до 30 kW се определят в становище, издадено от местното ЕРП в срок до 30 дни от постъпване на искането. 

 

Една фотоволтаична система може да осигури

  • по-лесно прогнозируеми разходи за електричество в следващите години;
  • еднократна инвестиция с добра възвращаемост от порядъка на 8-13%;
  • независимо наблюдение на консумацията Ви по часове / дни;
  • лесна процедура за изграждане.

Нашата фирма предлага

  • съдействие при попълване на документи към община / ЕРП;
  • изработка на идеен проект;
  • проектиране на централата;
  • доставка на компонентите;
  • монтаж и пускане в експлоатация;
  • поддръжка.

 

Ние имаме и много по-големи решения, като това от 100kWp по-долу.

 

Такива соларни системи покриват голяма част от нужната електроенергия. Най-ефективно е, когато предприятието работи всеки ден от седмицата. 

 

 

100kWp проект за соларна система

100kWp система - производство по дни