0 продукта

Фотоволтаични системи за бизнес сгради 5kW - 30kWp - цени и изграждане

 

Системи за продажба на ток

Всяка една фирма, която разполага с покрив, всъщност притежава сигурен начин за намаляване на разходите си за електричество. Чрез изграждане на фотоволтаични системи на покриви Вие създавате един надежден източник на захранване ( с живот над 20 години ), чиито разходи за поддръжка са почти нулеви. Към малките соларни системи за производство на електрически ток спадат централи 5kW,10kW, 30kW. Фотоволтаични системи над 30kW  се определят като големи централи.

Инвестицията в такъв тип соларни системи за ток се прави еднократно . По този начин  Вие си гарантирате , че дори и законово цените на електроенергията да се променят, Вашата продукция/ услуги няма да се оскъпят. 

Изграждането на такъв тип централи е законово-регламентирано и се извършва по облекчена процедура. Можете да се свържете с нас, за да Ви подпомогнем в избора на оборудване и да проверим какво е възможно да се монтира при Вас.

 

Съгласно Решение на КЕВР от 2018г. , енергията от малки фотоволтаични централи (ФтЕЦ) с обща инсталирана мощност до 30 kW включително, които се предвижда да бъдат изградени върху покривни и фасадни конструкции на присъединени към електроразпределителната мрежа сгради и върху недвижими имоти към тях в урбанизирани територии, се изкупува на преференциални цени. 

 

За 2018-та година те са както следва:

 

Мощност на фотоволтаичната централаЦена без ДДС за 2018-таЦена с ДДС за 2018-та
ФтЕЦ с инсталирана мощност до 5 kW, монтирани на покриви и фасади: 0.24213 лв/kWh   0.290556 лв/kWh  
ФтЕЦ с инсталирана мощност над 5 kW до 30kW, монтирани на покриви и фасади: 0.20599 лв/kWh   0.247188 лв/kWh

Ако енергията се изкупува на преференциалната цена по-горе, КЕВР е въвел ограничение от 1 302 kWh/kWp нетно специфично производство за фотоволтаичните централи (т.е - ограничава се годишната производителност на системата. За 5kWp - това прави максимум 6510kWh; за 30kWp - това прави 39060kWh на година). 

Цените по-горе са разчетени да предоставят 7% възвръщаемост да инвестицията след начисление на инвестиционни разходи, експлоатационни разходи, полезен живот на оборудването - 20 години, Инфлация на експлоатационните разходи  – 2%.

 

Отново според КЕВР, средните разходи за изграждането на такъв тип централа са както следва: 

Мощност на фотоволтаичната централаИнвестиционни разходи
(лв без ДДС)
Експлоатационни разходи
(лв без ДДС / kWp)
ФтЕЦ с инсталирана мощност  5 kW, монтирани на покриви и фасади: 13000 за 5kWp 0.06892
ФтЕЦ с инсталирана мощност над 5 kW до 30kW, монтирани на покриви и фасади:

2284 лв./kWp

- 34260лв за 15kWp

- 68500лв за 30kWp

0.05363

За много от нашите клиенти ние можем да предложим много по-добри цени за изграждане на централите. Моля, свържете се с нас и ни изпратете чертежи с размери и снимки на Вашите покриви, за да можем да Ви дадем безплатна ориентировъчна цена на системата.

 

Съгласно действащия закон през 2018-та за ВЕИ  има улеснена процедура по присъединяване на фотоволтаични централи с обща инсталирана мощност до 30 kW включително, които се предвижда да бъдат изградени върху покривни и фасадни конструкции на присъединени към електроразпределителната мрежа сгради и върху недвижими имоти към тях в урбанизирани територии. 

За тези системи условията за присъединяване се определят в становище, издадено от местното ЕРП, което се издава в срок до 30 дни от постъпване на искането. 

 

Една фотоволтаична система може да предложи:

  • по-лесно прогнозируеми разходи за електричество в следващите години;
  • еднократна инвестиция с добра възвращаемост от порядъка на 8-13%;
  • независимо наблюдение на консумацията на сградата Ви по часове / дни;
  • лесна процедура за изграждане на системата.

 

Нашата фирма предлага:

  • съдействие при попълване на документи към община / ЕРП;
  • изработка на предварителен анализ за вариантите за оползотворяване на Вашия покрив;.
  • изработка на проекти за фотоволтаични системи;
  • доставка на компоненти за системите;
  • монтаж и пускане в експлоатация;
  • поддръжка на фотоволтаични системи

 

Нашият опит (над 12 години в областта) ни позволява да проектираме и изпълняваме системите по начин, който да доведе до минимални експлоатационни разходи през дългия период на живот на системата (20+ години). По този начин могат да се избегнат скъпоструващи ремонти или подмяна на компоненти, които в противен случай намаляват драстично възвращаемостта на инвестицията. 

 

Разбира се, освен централи до 30kWp, ние можем да Ви предложим и много по-големи решения, като централата 100kWp по-долу.

 

Чрез такъв тип системи големи производства могат да покриват голяма част от разходите си за електроенергия. Такъв тип инвестиция има отново норма на възращаемост от порядъка на 8-13%. Възможно най-добрата възвръщаемост се получава, когато предприятието работи всеки ден (включително и Събота и Неделя). 

 

 

100kWp проект за соларна система

100kWp система - производство по дни