0 продукта

Фотоволтаични централи за бизнес сгради 5kW - 30kWp - цени и изграждане

 

Системи за продажба на ток

Фотоволтаични централи за индустриални цели

Енергията от фотоволтаични панели вече е конкурентна на цената на електричеството за промишлеността. Така, през 2020 - та вече е възможно  да се изгради соларна система за собствено потребление и инвестицията да се възвърне в рамките на 6-8 години (под формата на намалени сметки за електроенергия). Друг вариант е  "продажба на електричество" (описано по-долу).

Видове системи за промишлени покриви

Най-предпочитана от нашите клиенти е конфигурацията за собствено потребление, в която тока от соларите се усвоява директно от консуматорите в обекта / предприятието. Ако фотоволтаиците не могат да захранят изцяло консуматорите - автоматично се добавя енергия от външната мрежа. Ако в даден момент произвеждате повече, отколкото консумирате - съвременните решения дават възможност за автоматично стартиране и спиране на допълнителни потребители. Тук няма ограничение в мощността - т.е - можете да монтирате както малки конфигурации  (3 -  5 kWp), средни (30kWp), така и много големи (над 200kWp). Има вграден мониторинг на производството и консумацията на целия обект (показан на графиките най-долу).

 

"Продажбата на електроенергия" е другият вариант. При него се подготвят документи  и се сключва договор с ЕРП (отнема от 3 до 6 месеца време). При  него се продава по преференциални цени (моля вижте по-долу).

Съветваме Ви да се свържете се с нас, за да Ви подпомогнем в избора на вид и оборудване.

Една фотоволтаична система може да осигури

 • по-лесно прогнозируеми разходи в следващите години;
 • еднократна инвестиция с добра възвращаемост от порядъка на 8-13%;
 • независимо наблюдение на консумацията Ви по часове / дни;
 • минимална поддръжка (при изграждане с качествени елементи);
 • лесна процедура за изграждане.

Нашата фирма предлага

 • ефективни фотоволтаични решения за различни видове покриви: термопанел (наричан още сандвич панел), безпробивна система за плосък покрив;
 • съдействие при попълване на документи към община / ЕРП;
 • изработка на идеен проект;
 • проектиране на централата;
 • доставка на компонентите;
 • монтаж и пускане в експлоатация с 5- годишна гаранция на СМР;
 • поддръжка.

Изграждането е законово-регламентирано и се извършва по облекчена процедура

Съгласно Решение на КЕВР от 2019 г. (валидно и за 2020 г.), енергията от малки фотоволтаични централи (ФтЕЦ) с обща инсталирана мощност до 30 kW включително, които се предвижда да бъдат изградени върху покривни и фасадни конструкции на присъединени към електроразпределителната мрежа сгради и върху недвижими имоти към тях в урбанизирани територии, се изкупува на преференциални тарифи.

За 2019 и 2020 -та година те са:

Инсталиранилв/kWh без ДДС
до 5 kW
0.25064 
5 -:- 30kW 0.20874

 

Отново според КЕВР, инвестициите за изграждането в лева без ДДС/kWp са: 

Мощност на фотоволтаичната централаИнвестиционниЕксплоатационни
  5 kW 13700лв (общо)
0.06892
5 -:- 30kW

2347лв/kWp

0.05363

За нашите клиенти предлагаме много по-добри ценови условия. Моля, пишете ни и ни изпратете чертежи с размери и снимки на покривите си, и ще Ви дадем безплатна ориентировъчна оферта.

 

Съгласно действащия закон през 2019-та и 2020-та за ВЕИ  условията за присъединяване на мощности до 30 kW се определят в становище, издадено от местното ЕРП в срок до 30 дни от постъпване на искането. 

 10kW соларна система

10kWp система - производство по дни 

Промишлени  решения над 30kWp .

Такива соларни системи се изграждат основно за самостоятелна консумация и могат да покриват голяма част от нужната електроенергия. Най-ефективно е, когато предприятието работи всеки ден от седмицата.