0 продукта

Енергиен мениджмънт - умен дом

Поддържайте комфорта дори и когато спестявате енергия. Автоматизирайте осветлението, температурния режим, бойлерите, климатиците, поливните системи и други енергоемки устройства и ги управлявайте на базата на избрани от Вас събития (примерно - при влизане / излизане от дома/офиса) или по предварително изработени графици (примерно: в 22:00 всеки ден бойлерът ще се включва). Автоматизирайте щорите с цел допълнителни спестявания на енергия или просто за по-голям комфорт. Вие ще получавате информация за консумацията на всеки един уред поотделно и/или на група от уреди, и/или на цялата ви система. Информацията включва както моментната Ви консумация, така и тази с натрупване: по часове, месеци, година.

 

Чрез тези системи Вие можете да планирате разхода на енергия, да го наблюдавате и да предприемате  действия за непрекъснато подобряване на енергийната ефективност и системата за управление на енергията. Всичко това може да става от компютър, таблет или мобилен телефон.

Чрез нашите системи Вие можете да планирате кога и при какви условия да се включват климатизация, осветление и всякакви уреди, управлявани по електрически път, както и изключването на уреди, които не се използват, за да пестите енергия. Можете да наблюдавате консумацията на всеки един уред, група уреди и устройства, както и на целия обект. Софтуерни решения изпълняват Вашите желания за максимална ефективност и минимална консумация, а графични статистически данни Ви представят цялостна картина за изразходваната енергия.

Примерни режими: В режим "Вкъщи" се активират избрани от Вас консуматори. С други думи: когато сте на път към дома си, системата може автоматично да включи отоплението/ климатика, а като отваряте външната врата – да включи осветлението, телевизора, музикалната уредба, а кафемашината да е в режим на готовност.

 • В режим "Навън" избрани от Вас консуматори се изключват, за да спестявате енергия.

 • В режим "Сън" избрани консуматори се деактивират, като се включват обратно в посочено от Вас време (примерно – можете да изключите уредите, които черпят излишно елекричество и могат да предизвикат пожар, докато спите, а кафемашината се включва всяка сутрин в избрани от Вас часове). 

 1. Умен контакт до 3kW; управлява се ръчно: чрез умен ключ, дистанционно управление, компютър, смартфон, таблет или автоматично: от други устройства (сензори за дим, за наводнение, за врати/прозорци и т.н) или от "сцени".
 2. Безжичен магнитен сензор, захранван от батерия. Има вход за температурен датчик DS18B20 и два изходящи контакта , без потенциал. За участие в сцени от домашна автоматизация, аларми и охранителни системи, и навсякъде, където има отваряне и затваряне на врати, прозорци, гаражни врати и т.н.

 3. Ние сме официален вносител и сервиз на Fibar Group Sp. z o.o
  Устройството позволява управлението на ел. двигатели на щори, пердета и др., които са еднофазни. Контролерът позволява прецизно позициониране на щорите. Прецизното позициониране е възможно само за двигатели, които имат вградени механични и електрически крайни изключватели.

 4. Ние сме официален вносител и сервиз на Fibar Group Sp. z o.o
  Подходящ за включване/изключване на: енергоспестяващи лампи, луминисцентни лампи с дросел, лампи с нажежаема жичка. Подходящ за димиране единствено на лампи, които са обозначени, че са подходящи за тази цел.

 5. Ние сме официален вносител и сервиз на Fibar Group Sp. z o.o
  Включва и изключва ел. консуматор с мощност до 3 kW. Управлява се ръчно: чрез умен ключ, дистанционно управление, компютър, смартфон, таблет или автоматично: от други устройства (сензори за дим, за наводнение , за врати/прозорци и т.н) или от "сцени".

 6. Ние сме официален вносител и сервиз на Fibar Group Sp. z o.o
  Включва и изключва два независими консуматора. Управлява се ръчно: чрез умен ключ, дистанционно управление, компютър, смартфон, таблет или автоматично: от други устройства (сензори за дим, за наводнение , за врати/прозорци и т.н) или от "сцени".
 7. Включва и изключва два независими консуматора. Управлява се ръчно: чрез умен ключ, дистанционно управление, компютър, смартфон, таблет или автоматично: от други устройства (сензори за дим, за наводнение , за врати/прозорци и т.н) или от "сцени".

 8. Умен контакт до 2,5kW; управлява се ръчно: чрез умен ключ, дистанционно управление, компютър, смартфон, таблет или автоматично: от други устройства (сензори за дим, за наводнение, за врати/прозорци и т.н) или от "сцени".

 9. Безжично включване/изключване радиатори и за настройване избрана температура.
  Може да участва и в цялостни “сцени”, чрез които се избира температура за различни части от деня/ месеца (примерно – да е по-топло преди да се събудите и да е по-студено след като излезете от дома си).


 10. Z-wave и Wi-Fi контролер за домашна автоматизация Vera Edge - САЩ. Освен със стандартните Z-wave продукти, този контролер работи с множество WiFi устройства .

 11. За управление на домашна техника, оборудвана с дистанционни управления: климатици, телевизори, озвучителни и киноуредби и др.

 12. Ние сме официален вносител и сервиз на Fibar Group Sp. z o.o

  Home Center lite е система за управление на сградите, чрез смартфон, компютър и/или таблет.  Управлява устройствата Z-Wave на FIBARO и други сертифицирани продукти на Z-Wave.

  • Ние сме официален вносител и сервиз на Fibar Group Sp. z o.o
  Безжична комуникация с всички устройства на системата. Осъществява връзката с рутера за изпращане данни и аларми и за получаване на команди. Позволява индивидуално конфигуриране, посредством програмен език.
 13. Пакет “Безопасност” с включен програмен език “Lua” и 3 предварително програмирани режима на работа, включващ:
  Контролер за домашна/офис автоматизация СHC2 868,4 Mhz (безжична комуникация);
  Безжичен 3в1 сензор 868,4 Mhz (за температура, движение и осветеност);
  Безжичен сензор за дим 868,4 Mhz;
  Безжичен сензор за врати/прозорци 868,4 Mhz;
  Безжичен сензор за вода 868,4 Mhz
 14. Пакет “Безопасност” с включен програмен език “Lua” и 3 предварително програмирани режима на работа, включващ:
  Контролер за домашна/офис автоматизация СHC2 868,4 Mhz (безжична комуникация);
  Безжичен 3в1 сензор 868,4 Mhz (за температура, движение и осветеност) - 2 броя;
  Безжичен сензор за дим 868,4 Mhz - 2 броя;
  Безжичен сензор за врати/прозорци 868,4 Mhz - 2 броя;
  Безжичен сензор за вода 868,4 Mhz - 2 броя

 15. Ние сме официален вносител и сервиз на Fronius.
  Всеки закупен от нас Fronius е с 5 години гаранция

  Tози трифазен 5kW инвертор позволява излишната енергия от фотоволтаиците да бъде временно съхранявана в акумулатори Fronius Solar Battery.