0 продукта

Соларни системи за производство на ток

Фотоволтаични системи

Соларни системи, познати още като фотоволтаични системи. Видове, цени:

  • Системи за самостоятелно захранване, които се изграждат освен със соларни панели и с акумулатори;

  • Мрежови - за самостоятелно захранване- работят главно без акумулатори;

  • Мрежови - за продажба на електрически ток, които в повечето случаи не са съоръжени с акумулатори;

  • Мрежови системи - за затопляне на вода - те могат да работят без акумулатори;

  • Комбинирани - мрежови с UPS - функционалност - изграждат се с акумулаторни батерии;

  • Системи за изпомпване на вода, които работят предимно без акумулатори.

1. Системи за самостоятелно захранване с акумулатори:

Те намират все по-голямо приложение за цялостно захранване на жилища, вили, ферми, отдалечени места, язовири, яхти, телекомуникационни станции и други. Това е една малка електрическа централа, с основни компоненти: соларен панел, соларен контролер, акумулатор и инвертор. Чрез тях може да се постигне енергийна независимост - без присъединителни договори, ежемесечни такси и необходимост от изграждане на енергопреносна мрежа до Вашия обект. Соларните панели  генерират електрическа енергия, а акумулаторните батерии осигуряват необходимия запас при облачно време.

 

Фотоволтаични системи и фотоволтаици за самостоятелно захранване за каравана и дома - цени, наличности

2. Мрежови системи без акумулатори:

Те са два вида:

а/ Мрежови системи за самостоятелно захранване: Те произвеждат ел.енергия, която захранва Вашите консуматори. Ако консумацията Ви е по-висока от производството на изградената система - последната добавя енергия от външната мрежа. Ако потреблението Ви е по-ниско от производството - системата ограничава мощността си и така не връща енергия по мрежата.

Предимство е ниската им цена.

Недостатък е непълно усвояване на енергията от фотоволтаиците, което може да се компенсира с добавянето на система за оползотворяване на "излишната" енергия.

Недостатък е и спиране на захранването при отпадане на външната мрежа. Той се компенсира чрез добавяне на система с UPS - функционалност.

б/ Мрежови - за производство и продажба на електрически ток: Те захранват консуматорите Ви, а излишъкът се продава на електроразпределителното дружество. Обикновено се разполагат на покриви и фасади на къщи и на промишлени сгради. Продажбата на енергия се осъществява въз основа на сключен договор с електроразпределителното дружество.

В този случай инвестицията при сегашни цени се възвръща в порядъка на 7-9 години.

Предимство е ниската цена.
Недостатъкът им е прекъсване захранването на обекта в случай на отпадане на външното захранване.

 

Мрежови фотоволтаични системи

3. Хибридни системи за производство на електрически ток:

Много клиенти желаят да включат соларни панели към обекти, които вече имат налично АС захранване от местното ЕРП. Така изградената система може да служи за различни цели - за намаляване на сметките за електричество или за резервно захранване на определени консуматори (в случай на отпадане на захранването или при некачествено такова).

 

 

4. Комбинирани соларни системи за ток:

Тези системи осигуряват захранване от слънчеви панели и мрежови инвертор + резервно захранване в случай на отпадане на централното електроснабдяване, и по този начин решават проблема на мрежовите такивa.

 

Комбинирани  фотоволтаични системи

 

5. Системи за ток за изпомпване на вода: това са главно безакумулаторни системи. В зависимост от вида на помпата те са монофазни или трифазни. Фотоволтаични панели подават енергия към инвертор, който я преобразува и захранва помпата. Последната работи само при наличие на соларна енергия. Тези системи за помпи са с мощности от 0.37 kW до 45 kW.

  

Безплатно изчисляване на фотоволтаични системи

 

За изграждането на всяка система фирма "К.Чепъков"ЕООД предлага безплатни изчисления на оптималната конфигурация, която може да покрие натоварването на Вашите консуматори. Същевременно се гарантира съвместимостта на различните продукти, които се използват, тъй като в различни случаи може да се окаже, че даден продукт не е съвместим с останалите, примерно - фотоволтаични панели не са подходящи за заряд на акумулаторния блок; контролерът не е подходящ за конкретния тип соларен панел, избраният от Вас инвертор не е подходящ за Вашите консуматори и др..
Голямо предимство на предлаганите от нас конфигурации е, че капацитетът им може лесно да се увеличи. Към вече работеща система могат да се добавят нови слънчеви панели и акумулаторни батерии и може да бъде монтиран по-мощен инвертор. Т.е - ако не сте напълно сигурни, че Вашата система ще Ви е достатъчна, то впоследствие можете да я разширите.

 

изчисляване на фотоволтаиците fotovoltaic за дома

Примерна схема за свързване на соларнa системa за самостоятелно производство на ток

примерна схема на свръзване на самостоятелна соларна система