0 продукта

Соларни системи за производство на ток

Соларни фотоволтаични системи

Соларни системи, наричани още фотоволтаични, за производство на електрически ток - видове

  • Автономни, изграждани със соларни панели и с акумулатори;
  • Мрежови - за самостоятелно захранване;
  • За продажба на електричество;
  • За затопляне на вода;
  • Комбинирани - с Юпиес;
  • За изпомпване на вода.

1. Автономни

Намират все по-голямо приложение за цялостно снабдяване на жилища, вили, ферми, отдалечени места, язовири, яхти, телекомуникационни станции и други. Те са малки електрически централи с основни компоненти: фотоволтаик, соларен контролер, акумулатор и инвертор. Чрез тях може да се постигне енергийна независимост - без присъединителни договори, ежемесечни такси и необходимост от изграждане на енергопреносна мрежа до Вашия обект. Соларни панели генерират енергия, а акумулаторни батерии осигуряват необходимия запас при облачно време.

 

Фотоволтаични системи и фотоволтаици за самостоятелно захранване за каравана и дома - цени, наличности

 

2. Мрежови

Биват два вида:

а/ Самостоятелни: ограничават генерираната мощност, ако потреблението е по-ниско от моментното производство и така не връщат енергия по мрежата. Ако консумацията Ви е по-висока от производството, се добавя ток от външния източник.

Предимство е ниската им цена.

Недостатъците им са:

  • Непълно усвояване капацитета на фотоволтаиците, което може да се компенсира с добавянето на модул за оползотворяване на "излишната" енергия;
  • Спиране на работа при отпадане на външната мрежа. Това се компенсира чрез добавяне на UPS - функционалност.

б/ За продажба на електричество: Те захранват консуматорите Ви, а излишъкът се продава на електроразпределителното дружество. Обикновено се разполагат на покриви и фасади на къщи и на промишлени сгради. Продажбата се осъществява въз основа на сключен договор.

Такава инвестиция, при сегашни цени, се възвръща в порядъка на 7-9 години.

Предимство е ниски инвестиционни разходи.
Недостатък е изключването на инвертора, когато външната мрежа отпадане.

 

Мрежови фотоволтаични системи

 

3. Хибридни централи

Слънчеви панели могат да се включат към обекти, които вече са присъединени към местното ЕРП. Те могат да служат за различни цели - за намаляване на месечните сметки или за резервен източник за определени консуматори (в случай на спиране на външната мрежа или при некачествена такава).

4. Комбинирани соларни системи за ток

Те осигуряват електричество от фотоволтаици и соларен инвертор, и резервно захранване, когато отпадне централното електроснабдяване, и така решават проблема на мрежовите такивa.

 

Комбинирани  фотоволтаични системи 

 

5. За изпомпване на вода

В зависимост от вида на помпата те са монофазни или трифазни. Фотоволтаични панели и инвертор захранват помпата. Последната работи само в слънчево време. Мощностите са от 0.37 kW до 45 kW

Безплатно изчисляване

Фирма "К.Чепъков"ЕООД предлага безплатни изчисления на оптималната конфигурация, която може да покрие натоварването на Вашите консуматори. Същевременно се гарантира съвместимостта на различните използвани продукти.
Голямо предимство е, че капацитетът може лесно да се увеличи. Към вече работеща инсталация могат да се добавят нови слънчеви панели и акумулаторни батерии и може да бъде монтиран по-мощен инвертор. Т.е - ако не сте напълно сигурни, че Вашата централа ще Ви е достатъчна, впоследствие можете да я разширите.

 

Изчисляване на соларни системи kWp - индивидуални проекти

Примерна схема за свързване на соларнa системa за самостоятелно производство на ток. 

примерна схема на свръзване на самостоятелна соларна система