0 продукта

Соларни системи, Фотоволтаични системи, Соларни панели 12V 24V 48V 30Wp 50Wp 100Wp 255Wp цени

Фотоволтаични системи

Ние проектираме и изграждаме фотоволтаични ( соларни ) системи:

 • Фотоволтаични системи за самостоятелно захранване
 • Мрежови фотоволтаични системи
 • Комбинирани системи - мрежови с UPS- функционалност

Изпълняваме: гаранционна и извънгаранционна поддръжка на фотоволтаични системи и соларни паркове

 

1. Фотоволтаични системи за самостоятелно захранване

Соларните (фотоволтаични PV) системи намират все по-голямо приложение за цялостно захранване на жилища, вили, ферми, отдалечени места, острови, яхти , телекомуникационни станции и други. Това е една малка електрическа централа, с основни компоненти: фотоволтаични (соларни) панели, соларен контролер, акумулаторни батерии и инвертор. Чрез соларни системи за самостоятелно захранване може да се постигне енергийна независимост - без присъединителни договори, ежемесечни такси и необходимост от изграждане на енергопреносна мрежа до вашия обект.
Соларните панели (фотоволтаиците) генерират електрическа енергия, а акумулаторните батерии осигуряват необходимия запас при облачно време.

Основни компоненти от фотоволтаичните системи за самостоятелно захранване:

 • Фотоволтаични модули - преобразуват енергията на слънцето в електричество;
 • Соларен контролер - управлява заряда на акумулаторните батерии;
 • Акумулаторни батерии - съхраняват произведената енергия;
 • Инвертор - преобразува DC електричеството от акумулаторните батерии в АC 230V/380V 50Hz.

Фотоволтаични системи и фотоволтаици за самостоятелно захранване за каравана и дома - цени, наличности

2. Мрежови фотоволтаични системи:

Те произвеждат ел.енергия , която захранва вашите консуматори, а излишъкът се продава на електроснабдителното дружество. Обикновено се разполагат на покриви на къщи и на промишлени сгради. Продажбата на енергия се осъществява въз основа на сключен договор с електроснабдителното дружество.
При нея, цялото количество ел.енергия, което произведете, ще се изкупува от вашето ЕРП на преференциални цени (към 05.2016-та - около 0.2281лв/kWh за системи до 5кWp; 0,211 за системи от 5 до 30kWp монтирани на фасади и покрив). В този случай инвестицията при сегашни цени на изкупуване се възвръща в порядъка на 8-9 години.

Предимството им спрямо системите за самостоятелно захранване е по-ниската цена.
Недостатъкът им е прекъсване захранването на обекта в случай на отпадане на външното захранване.

Основни компоненти от мрежова фотоволтаична система:

 • Фотоволтаични модули
 • On-grid Инвертор

Мрежови фотоволтаични системи

3. Хибридни системи:

Много клиенти желаят да включат фотоволтаици към обекти, които вече имат налично АС захранване от местното ЕРП. Така изградените системи могат да служат за различни цели - за намаляване на сметките за електричество или за резервно захранване на определени консуматори (в случай на отпадане на захранването или при некачествено такова).

Основни компоненти от хибридна фотоволтаична система:

 • Фотоволтаични модули
 • Инвертор (самостоятелен и мрежови в зависимост от нуждите)
 • Соларен контролер (ако се избере система с акумулатори)
 • Акумулаторни батерии (ако клиента желае резервирано захранване в случай на отпадане на централното такова)

Хибридни системи

 

 

4. Комбинирани системи:

Тези системи осигуряват захранване от мрежови инвертор + резервно захранване в случай на отпадане на централното електроснабдяване и по този начин решават проблема на мрежовите системи. Отново, цялото количество ел.енергия, което произведете, ще се изкупува от вашето ЕРП на преференциални цени (към 05.2016-та - около 0.2281лв/kWh за системи до 5кWp; 0,211 за системи от 5 до 30kWp монтирани на фасади и покрив).

Основни компоненти от мрежова фотоволтаична система:

 • Фотоволтаични модули
 • On-grid Инвертор
 • Off-grid Инвертор
 • Акумулаторни батерии

Комбинирани системи

 

Безплатно изчисляване на необходимата система

За изграждането на всяка инсталация фирма "К.Чепъков"ЕООД предлага безплатни изчисления на оптималната конфигурация, която може да покрие натоварването на вашите консуматори. Същевременно се гарантира съвместимостта на различните продукти, които се използват, тъй като в различни случаи може да се окаже, че даден продукт не е съвместим с останалите (примерно - фотоволтаиците не са подходящи за заряд на акумулаторния блок; контролерът не е подходящ за конкретните фотоволтаици, инверторът не е подходящ за вашите консуматори и др.).
Голямото предимство на соларните системи е, че капацитетът им може лесно да се увеличи. Към вече работеща соларна система могат да се добавят нови фотоволтаични соларни панели и акумулаторни батерии, и могат да бъдат монтирани по-мощни инвертори. Т.е - ако не сте напълно сигурни, че вашата соларна система ще ви е достатъчна, то в последствие, можете да добавите към вече изградената система, нови соларни панели с цел разширение на фотоволтаичната система.

изчисляване на фотоволтаиците fotovoltaic за дома

Примерна схема на свързване на самостоятелна соларна система

примерна схема на свръзване на самостоятелна соларна система