0 продукта

Соларни системи за производство на ток

Фотоволтаични системи

Основни видове соларни системи:

 • Системи за самостоятелно захранване
 • Мрежови фотоволтаични системи за самостоятелно захранване без акумулатори
 • Мрежови соларни системи за продажба на електричество
 • Мрежови системи за затопляне на вода
 • Комбинирани соларни системи - мрежови с UPS - функционалност
 • Системи за изпомпване на вода

Изпълняваме: гаранционна и извънгаранционна поддръжка на соларни системи и паркове

 

1. Соларни системи за самостоятелно захранване с акумулатори:

Те намират все по-голямо приложение за цялостно захранване на жилища, вили, ферми, отдалечени места, острови, яхти , телекомуникационни станции и други. Това е една малка електрическа централа, с основни компоненти: соларни панели, соларен контролер, акумулаторни батерии и инвертор. Чрез тях може да се постигне енергийна независимост - без присъединителни договори, ежемесечни такси и необходимост от изграждане на енергопреносна мрежа до Вашия обект. Соларните панели  генерират електрическа енергия, а акумулаторните батерии осигуряват необходимия запас при облачно време.

Основни компоненти на системи за самостоятелно захранване:

 • Соларни панели - преобразуват енергията на слънцето в електричество;
 • Соларен заряден контролер - управлява заряда на акумулаторните батерии;
 • Акумулаторни батерии - съхраняват произведената енергия;
 • Инвертор - преобразува DC електричеството от акумулаторните батерии в АC 230V/380V 50Hz.

Фотоволтаични системи и фотоволтаици за самостоятелно захранване за каравана и дома - цени, наличности

2. Мрежови соларни системи без акумулатори:

Те са два вида:

а/ Мрежови системи за самостоятелно захранване: Те произвеждат ел.енергия, която захранва Вашите консуматори. Ако консумацията ви е по-висока от производството - системата добавя енергия от външната мрежа. Ако потреблението ви е по-ниско от производството - системата ограничава мощността си, и така не връща енергия по мрежата.

Предимство на системата е ниската цена.

Недостатък е непълно усвояване на соларната енергия, което може да се компенсира с добавянето на допълнителна система за оползотворяване на "излишната" енергия.

Недостатък е и спиране на захранването при отпадане на външната мрежа. Той се компенсира, чрез добавяне на система с UPS - функционалност.

б/ Мрежови соларни системи за продажба на електричество: Тя захранва консуматорите ви, а излишъкът се продава на електроразпределителното дружество. Обикновено се разполагат на покриви и фасади на къщи и на промишлени сгради. Продажбата на енергия се осъществява въз основа на сключен договор с електроразпределителното дружество.

В този случай инвестицията при сегашни цени се възвръща в порядъка на 7-9 години.

Предимство е ниската цена.
Недостатъкът им е прекъсване захранването на обекта в случай на отпадане на външното захранване.

Основни компоненти на мрежова система:

 • Соларни панели
 • Мрежови инвертор

Мрежови фотоволтаични системи

3. Хибридни соларни системи:

Много клиенти желаят да включат фотоволтаици към обекти, които вече имат налично АС захранване от местното ЕРП. Така изградените системи могат да служат за различни цели - за намаляване на сметките за електричество или за резервно захранване на определени консуматори (в случай на отпадане на захранването или при некачествено такова).

Основни компоненти на хибридните системи:

 • Фотоволтаични панели;
 • Инвертор - самостоятелен и мрежови в зависимост от нуждите;
 • Соларен контролер - ако се избере система с акумулатори;
 • Акумулаторни батерии - ако клиентът желае резервно захранване в случай на отпадане на централното такова.

Хибридни фотоволтаични системи

 

4. Комбинирани соларни системи:

Тези системи осигуряват захранване от мрежови инвертор + резервно захранване в случай на отпадане на централното електроснабдяване и по този начин решават проблема на мрежовите соларни системи.

Основни компоненти на комбинираните системи:

 • Соларни панели;
 • Мрежови инвертор;
 • Инвертор с пълна синусоида за самостоятелно захранване;
 • Акумулаторни батерии.

Комбинирани  фотоволтаични системи

 5. Соларни системи за изпомпване на вода: това са безакумулаторни системи. В зависимост от вида на помпата те са монофазни или трифазни. Системата подава енергия към инвертор, който я преобразува и захранва помпата. Последната работи само при наличие на соларна енергия. Соларните системи за помпи са с мощности от 0.37 kW до 45 kW.

 

Безплатно изчисляване на соларни системи

За изграждането на всяка система фирма "К.Чепъков"ЕООД предлага безплатни изчисления на оптималната конфигурация, която може да покрие натоварването на Вашите консуматори. Същевременно се гарантира съвместимостта на различните продукти, които се използват, тъй като в различни случаи може да се окаже, че даден продукт не е съвместим с останалите примерно - соларните панели не са подходящи за заряд на акумулаторния блок; контролерът не е подходящ за конкретните фотоволтаици, инверторът не е подходящ за Вашите консуматори и др..
Голямо предимство на предлаганите от нас соларните системи е, че капацитетът им може лесно да се увеличи. Към вече работеща система могат да се добавят нови соларни панели и акумулаторни батерии и може да бъде монтиран по-мощен инвертор. Т.е - ако не сте напълно сигурни, че Вашата система ще Ви е достатъчна, то впоследствие можете да добавите към вече изградената система нови соларни панели с цел разширение.

изчисляване на фотоволтаиците fotovoltaic за дома

Примерна схема на свързване на самостоятелни соларни системи

примерна схема на свръзване на самостоятелна соларна система