0 продукта

Захранване за къщи и вили с ток от соларни панели | Chepakov

Соларни системи за ток за къщи и сгради

Екологично решение за производство на електрически ток

В зависимост от местоположението на Вашата къща, тя може да бъде захранена частично или цялостно, използвайки различни източници: соларни панели, дизелов / бензинов генератор, и комбинация от тези източници. Жилищните сгради и сервизните постройки в по-голямата си част са подходящи за монтиране на фотоволтаици. Фотоволтаични панели могат да бъдат монтирани както на сгради с наклонен покрив, така и на постройки с плосък покрив.

Соларни системи - възможности

 • Могат да захранят частично или цялостно къщи, вили, хижи, яхти, каравани, сервизни автомобили и др;
 • Системата може да бъде разширена при необходимост;
 • Възможно е, в случай, че енергията от възобновяемия източник не Ви достига, системата автоматично да допълни мощност от външен източник;
 • Може да се изградят безакумулаторни фотоволтаични системи за продажба на електричество;
 • С добавяне на управляващ модул можете да притежавате мрежова фотоволтаична система за елекрическо загряване на вода и/или за управление на отоплителни уреди;
 • Ако имате излишна енергия - тя може да се продава по пазарни цени на местното ЕРП. Моля, вижте вариант 5 от описаните по-долу.

Необходима информация от клиента за подпомагане на избора на конфигурация (информацията е нужда за да се определи колко соларни панела са нужни за домакинството):

 • Каква е консумацията на електрическата енергия на обекта в kWh по месеци;
 • Местоположението на обекта;
 • Налични ли са консуматори с висок пусков ток (помпи и др.);
 • Каква е пиковата консумация;
 • Каквo е необходимото захранване - монофазно или трифазно;
 • Предпочитан енергоизточник: соларни панели, ветрогенератор или комбинация;
 • Налично място за разполагане на соларните панели (размери на основния покрив и/или покривите на спомагателните сгради);
 • Предпочитан вид на системата - акумулаторна или безакумулаторна мрежова;
 • Желаете ли да сключвате договор с ЕРП за продажба на електричество или не.

Услуги, които предлагаме:

 • Нашата фирма извършва доставка и монтаж на системи над 10kWp, които са оборудвани с над 30kWh акумулаторна група;
 • Ако желаете по-малка система - моля, пишете ни какви са вашите желания. За някои градове на страната можем да ви препоръчаме наши партньорски фирми, които да оразмерят и да ви оферират решения, подбрано съгласно вашите изисквания и местни особености.

 

Най-често използвани мощности за фотоволтаични системи

 • 400-600Wp;
 • 1000-1200Wp;
 • 2000-3000Wp;
 • 5000Wp;
 • 8-10 kWp;
 • 15-30 kWp.

Фотоволтаични системи при налична външна мрежа - варианти за 2024-та

Много клиенти желаят да включат соларни панели към обекти, които вече имат налично АС захранване от местното ЕРП. Така изградените системи могат да служат за различни цели - за намаляване на сметките за електричество или за резервно захранване на определени консуматори (в случай на отпадане на външното захранване, или при некачествено такова).

В зависимост от предназначението има няколко вида соларни системи:

1. Мрежова фотоволтаична система за собствено потребление без възможна продажба на ел.енергия и без акумулатори

 Плюсове:    Недостатъци
  Липса на акумулатори - т.е - най-ниски експлоатационни разходи през годините;     Трудно (или невъзможно) добавяне на акумулатори в бъдеще;
  Лесно разширение в бъдеще - дори и след 5-8 години системата може да се разшири безпроблемно;     Ако външното захранване отпадне - системата изключва и обектът остава без захранване;
  Едно от най-евтините решения за фотоволтаични системи;
    Не са много подходящи за обекти, които имат консумацията и през нощта;
  Тези конфигурации могат да се използват и за продажба на излишната ел.енергия.     Не са подходящи за къщи, които са с преобладаващо монофазни консуматори, но са свързани към трифазни мрежи.

Визуализацията по-долу показва, че в момента соларните панели на клиента ни произвеждат 3300W, а консумацията е 6091W. Остатъка (2791W) се добавя от външната мрежа. При спадане на консумацията под фотоволтаичното производство инверторът понижава мощността си така, че да не се върне енергия по мрежата. Всичко това се случва напълно автоматично, без превключвания на релета, или прекъсване на захранването, дори и за мили-секунди. 

Тези системи са подобни на тези за продажба на електричество, с тази разлика, че те не позволяват връщане на енергия по мрежата. Това се постига чрез добавяне на устройство към инвертора, което ограничава енергията в случаите на високо производство от фотоволтаиците и ниска консумация от ел.уредите. Системата се изпълнява с висококачествени европейски инвертори с 5 години гаранция. 
Нашето мнение е, че използването на евтин инвертор е прекалено рисково, тъй като шансът за повреди преди инвестицията да се изплати, е много голям.


Солари и инвертор

Примерни такива готови системи можете да разгледате тук:

3360Wp соларна система за собствена консумация (без акумулатори)

7.14 kWp соларна система за собствена консумация или продажба с инвертор Sungrow 6kW

10kWp соларна система за собствена консумация (без акумулатори)

 

 

2. Фотоволтаична система за собствено потребление без възможна продажба на ел.енергия и без акумулатори

 

 Плюсове:    Недостатъци
  Липса на акумулатори - т.е - най-ниски експлоатационни разходи през годините;     Тези конфигурации НЕ могат да се използват и за продажба на излишната ел.енергия
  Лесно добавяне на акумулатори в бъдеще     Ако външното захранване отпадне - системата изключва и обектът остава без захранване;
  Едно от най-евтините решения за фотоволтаични системи .     Не са много подходящи за обекти, които имат консумацията и през нощта или прекалено малка консумация (под 500W / час)

Солари и UPS

Тези конфигурации се изпълняват с инвертори EnerDC Nitro или EnerDC Titan.

През светлата част от деня, ако консумацията е по-малка от производството на фотоволтаиците - те захранват директно Вашите консуматори. Същото се получава и при липса на външна мрежа. Т.е. ако външното Ви захранване спре - Вие ще имате енергия през слънчевата част от деня. С това си преимущество моделът превъзхожда мрежовите и акумулаторните системи.

Когато външното захранване е спряло- желателно е консумацията ви да е по-ниска от произвежданата енергия. В противен случай инверторът изключва до момента на спад в потреблението/увеличение на производството, или възстановяване на външната мрежа.

Ако имате (включите) по-голяма консумация от производството на фотоволтаиците - инверторът допълва липсващата Ви енергия чрез енергия от външната АС мрежа. Това става автоматично - без  нуждата от Ваша намеса.

През вечерта - вашето захранване се осигурява от външната АС мрежа. При наличие на външно напрежение е препоръчително консумацията да не надвишава 6kW (при използването на 6kW- инвертора) или 8kW (при използването на 8kW инвертора).

Този тип система може да се разшири чрез добавяне на акумулаторни батерии. Ако желаете да използвате "активно" вашите батерии (т.е - всеки ден да ги зареждате с излишната ви соларна енергия, след което - през вечерта - да ги разреждате) - тогава трябва да добавите литиеви батерии Pylontech. Ако желаете да използвате батериите единствено като резерв (в случай на спиране на централното захранване) - тогава можете да добавите оловни акумулатори с по-малък капацитет (минимум 4бр. 12V по 150-200Ah) .

Примерни такива готови системи можете да разгледате тук:

5880Wp соларна система за собствена консумация (без акумулатори) с EnerDC 6000W

5400Wp соларна система за собствена консумация (без акумулатори) с EnerDC Nitro 6000W

7200Wp соларна система за собствена консумация (без акумулатори) с EnerDC Titan 8000W

 

 

3. Фотоволтаични системи без възможна продажба на ел.енергия, но с литиеви батерии и UPS функционалност

 Плюсове    Недостатъци
 
Позволява използване на по-малък инвертор от общата пикова мощност на консуматорите;     Подходяща за обекти, при които консумацията е основно през деня;
  При наличие на Интернет, системата може да бъде наблюдавана от разстояние;     Акумулаторите се разреждат частично и при спиране на централното захранване в тях има ограничено количество енергия.
  Има избор на ниво на разряд на акумулаторите;        
  Подходяща за места с често прекъсване на централното захранване.        

 

Тези конфигурации се изпълняват с инвертори EnerDC NitroEnerDC Titan , Victron MultiPlus или Victron Quattro (в комбинация със соларни контролери и допълнително управление).

Произведената от слънчевите панели енергия се консумира веднага от включените уреди. Ако енергията от фотоволтаиците е по-голяма от консумираната, се зареждат и  акумулаторите. В дни със слаба слънчева радиация се добавя енергия от акумулаторите, като ги разрежда до предварително зададен процент. Така, в акумулаторите се поддържа определено енергийно ниво и, в случай на отпадане на централното захранване, Вие имате частична UPS- функционалност. Докато има налична външна мрежа, инверторът може да захранва товар, превишаващ няколкократно мощността му. Така, инвертор MultiPlus 3000VA с трансферен ключ 50А може да захранва консуматори с обща мощност до 11,5kW. В случай на отпадане на централното захранване, консуматорите трябва да бъдат ограничени до номиналната мощност на инвертора (в примера 2,4kW, колкото е номиналната мощност на инвертор 3000VA).

При работата на тези системи - акумулаторите се зареждат/разредат много често. Поради това - тези конфигурации могат да се изпълняват само с висококачествени литиеви батерии. 

Тези системи могат да се използват и за места без централно захранване.

Примерни такива готови системи можете да разгледате тук:

5880Wp соларна система за собствена консумация с EnerDC Nitro 6000W и литиев блок 9,6kWh

7560Wp соларна система за собствена консумация с EnerDC 8000W и 14,4 kWh литиеви батерии

 

 

4. Фотоволтаични системи С възможна продажба на ел.енергия, но с възможно добавяне на литиеви батерии и без UPS функционалност

 Плюсове    Недостатъци
 
Позволява използване на по-малък инвертор от общата пикова мощност на консуматорите;     Подходяща за обекти, при които консумацията е основно през деня;
  При наличие на Интернет, системата може да бъде наблюдавана от разстояние;     Акумулаторите се разреждат частично и при спиране на централното захранване в тях има ограничено количество енергия.
  Подходяща за къщи, които са свързани към трифазна мрежа (в случай, че продавате излишната енергия)      Не е подходяща за места с често прекъсване на централното захранване

 

Тези конфигурации се изпълняват с инвертори Fronius GEN24 (Symo24 / Primo24) или модели инвертори Huawei .

При тези системи произведената от слънчевите панели енергия се консумира веднага от включените уреди. Ако енергията от фотоволтаиците е по-голяма от консумираната, се зареждат и  акумулаторите или излишната енергия се продава на ЕРП-дружеството. В дни със слаба слънчева радиация системата добавя енергия от акумулаторите, като ги разрежда до предварително зададен процент. В случай на отпадане на централното захранване системата превключва на захранване от акумулаторите в рамките на 10 минути. Докато има налична външна мрежа, инверторът може да захранва товар, превишаващ няколкократно мощността му.

В случай на отпадане на централното захранване, консуматорите трябва да бъдат ограничени до номиналната мощност на инвертора или до максималната мощост, която може да се черпи от батерията. Най-често тези фотоволтаични системи се използват в офиси и предприятия, чиято основна консумация е през светлата част от деня, и имат рядко прекъсвания на централното електроснабдяване .

При работата на тези системи - акумулаторите се зарежда/разредат много често. Поради това - тези конфигурации могат да се изпълняват само с висококачествени литиеви батерии, които са одобрени от производителя на инвертора. 

 

Примерни такива готови системи можете да разгледате тук:

5kWp соларна система за собствена консумация с Fronius GEN24

 

 

5. Фотоволтаични централи за къщи за продажба на електричество

 

 Плюсове    Недостатъци
  Преференциална цена на изкупуване на енергията     Липсва UPS функционалност
  Ниски разходи за изграждане     Малко ограничение в производството, въведено по нормативен път
  Финансови ползи за Вас дори когато отсъствате продължително време от къщата
    Изключване на системата при колебания в напрежението или честотата на централното захранване
  Голяма гаранция на всички елементи        
  Подходяща за къщи , които са свързани към трифазна мрежа (в случай, че продавате излишната енергия)        

 

Тези конфигурации се изпълняват с инвертори Fronius SYMO/Primo, инвертори Huawei или Sungrow.

При тези системи произведената от слънчевите панели енергия се консумира веднага от включените уреди. Ако енергията от фотоволтаиците е по-голяма от консумираната,  излишната енергия се продава на ЕРП-дружеството.

Съгласно Решение на КЕВР от 2022г., енергията от малки фотоволтаични централи (ФтЕЦ) с обща инсталирана мощност до 30 kW включително, които се предвижда да бъдат изградени върху покривни и фасадни конструкции на присъединени към електроразпределителната мрежа сгради и върху недвижими имоти към тях в урбанизирани територии, се изкупува на преференциални цени. 

 

За 2023 - ра година те са както следва:

 

Мощност на фотоволтаичната централаЦена без ДДС
Цена с ДДС
ФтЕЦ с инсталирана мощност до 5 kW, монтирани на покриви и фасади: 0.23807 лв/kWh   0.285684 лв/kWh  

Ако енергията се изкупува на преференциалната цена по-горе КЕВР е въвел ограничение от 1 302 kWh/kWp нетно специфично производство за фотоволтаичните централи. 

Цените по-горе са разчетени да предоставят 7% възвръщаемост да инвестицията след начисление на инвестиционни разходи, експлоатационни разходи, полезен живот на оборудването - 20 години, Инфлация на експлоатационните разходи  – 2%.

 

Отново според КЕВР, средните разходи за изграждането на такъв тип централа са както следва: 

Мощност на фотоволтаичната централаИнвестиционни разходи
(лв без ДДС)
Експлоатационни разходи
(лв без ДДС / kWp)
ФтЕЦ с инсталирана мощност  5 kW, монтирани на покриви и фасади: 13000 за 5kWp 0.06629

За много от нашите клиенти ние можем да предложим много по-добри цени за изграждане на централите. Моля, свържете се с нас и ни изпратете чертежи с размери и снимки на Вашите покриви, за да Ви дадем безплатна ориентировъчна цена на системата.

 

Една фотоволтаична система може да предложи

 • по-лесно прогнозируеми разходи за електричество в следващите години;
 • еднократна инвестиция с добра възвращаемост от порядъка на 8-10%;
 • независимо наблюдение на консумацията на сградата Ви по часове / дни.

За системи над 10kWp с 30kWh акумулаторна група нашата фирма предлага:

 • съдействие при попълване на документи към община / ЕРП;
 • изработка на предварителен анализ (Идеен проект);.
 • изработка на проекти за фотоволтаични системи;
 • доставка на компонентите;
 • монтаж и пускане в експлоатация;
 • поддръжка на фотоволтаични системи.

  има улеснена процедура по присъединяване на фотоволтаични централи с обща инсталирана мощност до 5 kW включително (както и до 30kWp за по-големи обекти), които се предвижда да бъдат изградени върху покривни и фасадни конструкции на присъединени към електроразпределителната мрежа сгради и върху недвижими имоти към тях в урбанизирани територии. 

За тези системи условията за присъединяване се определят в становище издадено от местното ЕРП, което се издава в срок до 30 дни от постъпване на искането. 

Нашият опит (над 15 години в областта) ни позволява да проектираме и изпълняваме системите по начин, който да доведе до минимални експлоатационни разходи през дългия период на живот на системата (30+ години). По този начин могат да се избегнат скъпоструващи ремонти или подмяна на компоненти, които в противен случай намаляват драстично възвращаемостта на инвестицията. 

Други варианти за захранване на къщи и вили с ток чрез соларни панели

Обща информация за фотоволтаични системи