0 продукта

Захранване за къщи, вили с ток със соларни панели | Chepakov

Соларни системи за ток за къщи и сгради

Соларни системи за захранване с електрически ток

В зависимост от местоположението на Вашата къща, тя може да бъде захранена частично или цялостно, използвайки различни източници: соларни панели, ветрогенератор, дизелов / бензинов генератор, и комбинация от тези източници. Жилищните сгради и сервизните постройки в по-голямата си част са особено подходящи за монтиране на соларни панели за ток. Фотоволтаични панели могат да бъдат монтирани както на сгради с наклонен покрив, така и на постройки с плосък покрив.

Соларни системи - възможности

 • Могат да захранят частично или цялостно къщи, вили, хижи, яхти, каравани, сервизни автомобили и др;
 • Системата може да бъде разширена при необходимост;
 • Чрез използването на инвертор EnerDC, MultiPlus или Quattro е възможно, в случай, че енергията от възобновяемия източник (ветрогенератор, фотоволтаици, или комбинация) не Ви достига, системата автоматично да допълни мощност от външен източник (външната мрежа, дизелов / бензинов генератор) - при вариант 2,3,4 и 5 от описаните по-долу;
 • С мрежови инвертор и соларни панели може да се изградят безакумулаторни фотоволтаични системи за продажба на електричество, а с добавка на "умен" електромер системата може да стане за собствено потребление (при вариант 1 от описаните по-долу);
 • С добавяне на управляващ модул можете да притежавате мрежова фотоволтаична система за елекрическо загряване на вода и/или за управление на отоплителни уреди (при вариант 1 и вариант 7 от описаните по-долу);
 • Ако имате излишна енергия - тя може да се продава на пазарни цени  на местното ЕРП. Моля, вижте вариант 7 от описаните по-долу.

Необходима информация от клиента за подпомагане на избора на система

 • Каква е консумацията на електрическата енергия на обекта в kWh по месеци;
 • Местоположението на обекта;
 • Налични ли са консуматори с висок пусков ток (помпи и др.);
 • Каква е пиковата консумация;
 • Каквo е необходимото захранване - монофазно или трифазно;
 • Предпочитан енергоизточник: соларни панели, ветрогенератор или комбинация;
 • Налично място за разполагане на соларните панели (размери на основния покрив и/или покривите на спомагателните сгради);
 • Предпочитан вид на системата - акумулаторна или безакумулаторна мрежова;
 • Желаете ли да сключвате договор с ЕРП за продажба на електричество или не.

 

Услуги, които предлагаме:

 • Нашата фирма извършва доставка и монтаж на системи само над 10kWp, които са оборудвани с над 30kWh акумулаторна група.
 • Ако желаете по-малка система - моля, пишете ни какви са вашите желания. За някои градове на страната можем да ви препоръчаме наши партньорски фирми, които да оразмерят и да ви оферират решения, подбрано съгласно вашите изисквания и местни особености.

 

Най-често използвани мощности за фотоволтаични системи

 • 400-600Wp;
 • 1000-1200Wp;
 • 2000-3000Wp;
 • 5000Wp;
 • 8-10 kWp;
 • 15-30 kWp.

Фотоволтаични системи при налично АС захранване

Много клиенти желаят да включат соларни панели към обекти, които вече имат налично АС захранване от местното ЕРП. Така изградените системи могат да служат за различни цели - за намаляване на сметките за електричество или за резервно захранване на определени консуматори (в случай на отпадане на външното захранване, или при некачествено такова).

В зависимост от предназначението има няколко вида соларни системи:

1. Мрежови фотоволтаични системи без връщане на енергия по мрежата

 Плюсове:    Недостатъци
  Липса на акумулатори - т.е - най-ниски експлоатационни разходи през годините;     Липса на UPS функционалност *;
  Лесно разширение в бъдеще - дори и след 5-8 години системата може да се разшири безпроблемно;     Ако външното захранване отпадне - системата изключва и обектът остава без захранване;
  Едно от най-евтините решения за фотоволтаични системи .     Не са много подходящи за обекти, които имат консумацията и през нощта.

Визуализацията по-долу показва, че в момента соларните панели на клиента ни произвеждат 3300W, а консумацията е 6091W. Остатъка (2791W) се добавя от външната мрежа. При спадане на консумацията под фотоволтаичното производство инверторът понижава мощността си така, че да не се върне енергия по мрежата. Всичко това се случва напълно автоматично без превключвания на релета или прекъсване на захранването дори и за мили-секунди. 

Тези фотоволтаични системи са подобни на системите за продажба на електричество, с тази разлика, че те не позволяват връщане на енергия по мрежата. Това се постига чрез добавяне на устройство към инвертора, което ограничава енергията в случаите на високо производство от фотоволтаиците и ниска консумация от ел.уредите. Системата се изпълнява с висококачествени европейски инвертори с 5 години гаранция. 
Нашето мнение е, че използването на евтин инвертор е прекалено рисково, тъй като шансът за повреди преди инвестицията да се изплати, е много голям.


Солари и инвертор

2. Фотоволтаични системи "Соларна енергия + UPS функционалност"

 Плюсове    Недостатъци
  Отлично техническо решение, позволяващо използването на по-малък брой акумулатори;     Подходящи за обекти, при които консумацията е основно през деня;
  Позволява използване на по-малък инвертор спрямо общата пикова мощност на консуматорите;     Ако консумацията е по-малка от производството на фотоволтаиците, системата ограничава производството си
  По-ниска цена спрямо варианти 3, 4 и 5;        
  Пълна UPS функционалност (акумулаторите са на 100% заредени)*;        
   5 години гаранция на електрониката.        

 

При тези системи произведената от соларните панели енергия се консумира веднага от включените уреди. Акумулаторите се поддържат винаги заредени на 100% така, че в случай на отпадане на централното захранване Вие да имате резерв от енергия. Докато е налична външна мрежа, инверторът може да захранва товар, превишаващ многократно мощността му. Примерно инвертор 3000VA с 50А трансферен ключ може да захранва консуматори с обща мощност до 11,5kW при наличие на външно захранване. В случай на отпадане на централното захранване, консуматорите трябва да бъдат ограничени до 2.5kW (колкото е номиналната мощност на инвертор 3000VA). Ако произведената енергия от соларните панели е по-голяма от консумираната, системата ограничава енергията от фотоволтаиците. Най-често тези системи се използват в офиси и предприятия, чиято основна консумация е през светлата част от деня.

Графиката показва работа на такава система:

 Солари и UPS

 

3. Фотоволтаични системи "Соларна енергия + частични UPS и разряд на акумулаторите ( ESS )"

 Плюсове    Недостатъци
 
Отлично техническо решение, позволяващо използването на по-малък брой акумулатори;     Подходяща за обекти, при които консумацията е основно през деня;
  Позволява използване на по-малък инвертор от общата пикова мощност на консуматорите;     Акумулаторите се разреждат частично и при спиране на централното захранване в тях има ограничено количество енергия.
  По-ниска цена спрямо варианти 3, 4 и 5;        

При наличие на Интернет, системата може да бъде наблюдавана от разстояние;        
   5 години гаранция на инвертора / инверторите ;        
  Избор на ниво на разряд на акумулаторите.        

 

При тези системи произведената от слънчевите панели енергия се консумира веднага от включените уреди. Ако енергията от фотоволтаиците е по-голяма от консумираната, се зареждат и  акумулаторите. В дни със слаба слънчева радиация системата добавя енергия от акумулаторите, като ги разрежда до предварително зададен процент. Така, в акумулаторите се поддържа определено количество енергия и, в случай на отпадане на централното захранване, Вие имате частична UPS- функционалност. Докато има налична външна мрежа, инверторът може да захранва товар, превишаващ няколкократно мощността му. Така, инвертор 3000VA с трансферен ключ 50А може да захранва консуматори с обща мощност до 11,5kW. В случай на отпадане на централното захранване, консуматорите трябва да бъдат ограничени до номиналната мощност на инвертора (в примера 2,4kW, колкото е номиналната мощност на инвертор 3000VA). Най-често тези фотоволтаични системи се използват в офиси и предприятия, чиято основна консумация е през светлата част от деня, и имат рядко прекъсвания на централното електроснабдяване .

4. Фотоволтаични системи "Максимална консумация от фотоволтаиците"

 Плюсове    Недостатъци
  Използване на фотоволтаичната енергия на 100% (при правилно оразмеряване на системата);     Ограничена UPS функционалност;
  Захранване на консуматорите с енергия от фотоволтаиците и през нощта;     Необходим най-голям акумулаторен блок спрямо всички други системи;
  Превантивен заряд на 100% на акумулаторите веднъж на 14 или 28 дни.     Най-висока цена от изброените системи;
          Необходим инвертор с голяма мощност.
 

В тази система произведената от соларните панели енергия се консумира и се натрупва в акумулаторните батерии. При настъпване на вечерта, енергията в акумулаторите се използва за захранване на консуматорите Ви. Системата е постоянно включена към външната мрежа така, че при претоварване инверторът добавя външна енергия. При наличие на външна мрежа инверторът може да захранва консуматори с мощност, много по-голяма от номиналната си. Тези системи изискват по-голям акумулаторен блок поради интензивното натоварване. Предвидена е допълнителна защита на акумулаторите, която им осигурява 100% заряд на определено време.

При тези системи не можете да избирате на какъв процент да се разреждат акумулаторите. Превключването се случва по напрежение.

Графиката показва работа на такава фотоволтаична система:

  Солари и акумулатори

 

 

5. Фотоволтаични системи "Превключване между два източника"

 Плюсове    Недостатъци
  Използване на почти цялата произвеждана енергия от фотоволтаиците;     Липсва превантивен заряд на акумулаторите;
  Захранване на консуматорите с енергия от соларните панели и през нощта;     Необходим голям акумулаторен блок, издържащ на циклична работа;
  Частична UPS функционалност.     По-висока цена спрямо системи 1, 2 и 6.

 

Тези системи са хибрид между изброените две по-горе. При тях консуматорите Ви се захранват основно с енергия от фотоволтаици. Ако тя не е достатъчна, се добавя енергия и от акумулаторите. Ако претоварите инвертора или акумулаторите спаднат на ниско ниво, системата автоматично превключва на външна мрежа (ако такава е налична). Системата изчаква претоварването да отпадне или акумулаторите да се възстановят и обратно превключва на захранване от инвертор. В системата е оставен малък запас от енергия , който може да се ползва като UPS функционалност за ограничено време.

При тази фотоволтаична система не можете да избирате на какъв процент да се разреждат акумулаторите. Превключването се случва по волтаж.

6. Фотоволтаични системи "Превключване между два източника - бюджетен вариант"

Плюсове    Недостатъци
  Използване на почти цялата произвеждана енергия от фотоволтаиците;     Липсва превантивен заряд на акумулаторите;
  Захранване на консуматорите с енергия от соларните панели и през нощта;     Необходим голям акумулаторен блок, издържащ на циклична работа;
  Частична UPS функционалност.     По-висока цена спрямо системи 1, 2 и 6.

Тази система е хибрид между варианти 2 и 3 и се изпълнява с електроника, произведена в Китай. При нея консуматорите се захранват основно с енергия от соларни панели. Ако тя не е достатъчна, се добавя енергия и от акумулаторите. Ако акумулаторите спаднат на ниско ниво, системата автоматично превключва на външна мрежа (ако такава е налична). Системата зарежда акумулаторите и обратно превключва на захранване от инвертор. Ако претоварите инвертора - системата изключва. Поради това инверторът трябва да е оразмерен спрямо Вашите консуматори! В системата е оставен малък запас от енергия, който може да се ползва като UPS функционалност за ограничено време. Системата зарежда акумулаторите от външната мрежа при определени условия. 

При тази система не можете да избирате на какъв процент да се разреждат акумулаторите. Превключването се случва по волтаж.

*UPS функционалност: при отпадане на централното захранване, вашите консуматори (или част от тях) се захранват за определено време от системата. Превключването е толкова бързо, че дори и прецизни консуматори не могат да го засекат.

 

7. Фотоволтаични централи за къщи за продажба на електричество

 

 Плюсове    Недостатъци
  Преференциална цена на изкупуване на енергията     Липсва UPS функционалност
  Ниски разходи за изграждане     Малко ограничение в производството, въведено по нормативен път
  Финансови ползи за Вас дори когато отсъствате продължително време от къщата
    Изключване на системата при колебания в напрежението или честотата на централното захранване
  Голяма гаранция на всички елементи        

 

Съгласно Решение на КЕВР от 2020г., енергията от малки фотоволтаични централи (ФтЕЦ) с обща инсталирана мощност до 5 kW включително, които се предвижда да бъдат изградени върху покривни и фасадни конструкции на присъединени към електроразпределителната мрежа сгради и върху недвижими имоти към тях в урбанизирани територии, се изкупува на преференциални цени. 

 

За 2022 - ра година те са както следва:

 

Мощност на фотоволтаичната централаЦена без ДДС
Цена с ДДС
ФтЕЦ с инсталирана мощност до 5 kW, монтирани на покриви и фасади: 0.23807 лв/kWh   0.285684 лв/kWh  

Ако енергията се изкупува на преференциалната цена по-горе КЕВР е въвел ограничение от 1 302 kWh/kWp нетно специфично производство за фотоволтаичните централи. 

Цените по-горе са разчетени да предоставят 7% възвръщаемост да инвестицията след начисление на инвестиционни разходи, експлоатационни разходи, полезен живот на оборудването - 20 години, Инфлация на експлоатационните разходи  – 2%.

 

Отново според КЕВР, средните разходи за изграждането на такъв тип централа са както следва: 

Мощност на фотоволтаичната централаИнвестиционни разходи
(лв без ДДС)
Експлоатационни разходи
(лв без ДДС / kWp)
ФтЕЦ с инсталирана мощност  5 kW, монтирани на покриви и фасади: 13000 за 5kWp 0.06629

За много от нашите клиенти ние можем да предложим много по-добри цени за изграждане на централите. Моля, свържете се с нас и ни изпратете чертежи с размери и снимки на Вашите покриви, за да Ви дадем безплатна ориентировъчна цена на системата.

 

Една фотоволтаична система може да предложи

 • по-лесно прогнозируеми разходи за електричество в следващите години;
 • еднократна инвестиция с добра възвращаемост от порядъка на 8-10%;
 • независимо наблюдение на консумацията на сградата Ви по часове / дни.

За системи над 10kWp с 30kWh акумулаторна група нашата фирма предлага:

 • съдействие при попълване на документи към община / ЕРП;
 • изработка на предварителен анализ (Идеен проект);.
 • изработка на проекти за фотоволтаични системи;
 • доставка на компонентите;
 • монтаж и пускане в експлоатация;
 • поддръжка на фотоволтаични системи.

  има улеснена процедура по присъединяване на фотоволтаични централи с обща инсталирана мощност до 5 kW включително (както и до 30kWp за по-големи обекти), които се предвижда да бъдат изградени върху покривни и фасадни конструкции на присъединени към електроразпределителната мрежа сгради и върху недвижими имоти към тях в урбанизирани територии. 

За тези системи условията за присъединяване се определят в становище издадено от местното ЕРП, което се издава в срок до 30 дни от постъпване на искането. 

Нашият опит (над 15 години в областта) ни позволява да проектираме и изпълняваме системите по начин, който да доведе до минимални експлоатационни разходи през дългия период на живот на системата (30+ години). По този начин могат да се избегнат скъпоструващи ремонти или подмяна на компоненти, които в противен случай намаляват драстично възвращаемостта на инвестицията. 

Други варианти за захранване на къщи и вили с ток чрез соларни панели

Обща информация за фотоволтаични системи