0 продукта

Захранване за къщи, вили, хижи с ток със соларни панели

захранване на къщи с фотоволтаици

В зависимост от местоположението на вашата къща, тя може да бъде захранена частично или цялостно, използвайки различни източници: фотоволтаични модули (соларни панели), ветрогенератор, дизелов/бензинов генератор с акумулатори и инвертор, и комбинация от тези източници. Жилищните сгради и сервизните постройки в по-голямата си част са особено подходящи за монтиране на соларни панели за ток. Соларните панели могат да бъдат монтирани както на сгради с наклонен покрив, така и на постройки с плосък покрив.

 

Възможности на соларните системи:

 • Частично или цялостно захранване на къщи, вили, хижи, яхти, каравани, сервизни автомобили и др.
 • Разширение на соларната системата при необходимост
 • Чрез използването на инвертори Victron MultiPlus или Quattro, е възможно, в случай, че енергията от възобновяемия източник (ветрогенератор, соларни панели, или комбинация) не ви достига, системата автоматично да допълни недостигащата мощност от външен източник (външната мрежа, дизелов/бензинов генератор).
 • Чрез мрежови инвертор можете да имате безакумулаторна соларна система за продажба на електричество, а с добавка на "умен" електромер соларната ви система може да стане за собствено потребление.
 • С добавяне на управляващ модул можете да притежавате мрежова соларна система за елекрическо загряване на вода и/или за управление на отоплителни уреди

 

Необходима информация от клиента за подпомагане на избора на система:

 • Каква е консумацията на електрическата енергия на обекта в kWh по месеци?
 • Местоположението на обекта?
 • Налични ли са консуматори с висок пусков ток (помпи и др.)?
 • Каква е пиковата консумация?
 • Каквo е необходимото захранване - монофазно или трифазно?
 • Предпочитан енергоизточник: соларни панели, ветрогенератор или комбинация?
 • Налично място за разполагане на соларната система (размери на основния покрив и/или покривите на спомагателните сгради)
 • Предпочитан вид на соланата система - акумулаторна или безакумулаторна мрежова
 • Желаете ли да сключвате договор с ERP за продажба на електричество или не

 

Най-често използвани мощности за соларните системи:

 • 400-600Wp соларна система
 • 1000-1200Wp соларна система
 • 2000-3000Wp соларна система
 •  5000Wp соларна система
 •  8-10 kWp  и по-големи соларни системи.
 •  15-30 kWp соларни системи
 •   50-100 кWp и по-големи соларни системи

 

Други варианти за захранване на къщи и вили с ток чрез соларни панели :

Обща информация за фотоволтаични системи