0 продукта

Захранване за къщи, вили, хижи с ток със соларни панели

захранване на къщи с фотоволтаици

В зависимост от местоположението на вашата къща, тя може да бъде захранена частично или цялостно, използвайки различни източници: фотоволтаична система, ветрогенератор, дизелов / бензинов генератор, и комбинация от тези източници. Жилищните сгради и сервизните постройки в по-голямата си част са особено подходящи за монтиране на соларни панели за ток. Фотоволтаичните панели могат да бъдат монтирани както на сгради с наклонен покрив, така и на постройки с плосък покрив.

 

Възможности на соларните системи:

 • Частично или цялостно захранване на къщи, вили, хижи, яхти, каравани, сервизни автомобили и др.
 • Разширение на системата при необходимост
 • Чрез използването на инвертори Victron MultiPlus или Quattro, е възможно, в случай, че енергията от възобновяемия източник (ветрогенератор, фотоволтаици, или комбинация) не ви достига, системата автоматично да допълни недостигащата мощност от външен източник (външната мрежа, дизелов/бензинов генератор).
 • Чрез мрежови инвертор можете да имате безакумулаторна соларна система за продажба на електричество, а с добавка на "умен" електромер системата може да стане за собствено потребление.
 • С добавяне на управляващ модул можете да притежавате мрежова фотоволтаична система за елекрическо загряване на вода и/или за управление на отоплителни уреди

 

Необходима информация от клиента за подпомагане на избора на система:

 • Каква е консумацията на електрическата енергия на обекта в kWh по месеци?
 • Местоположението на обекта?
 • Налични ли са консуматори с висок пусков ток (помпи и др.)?
 • Каква е пиковата консумация?
 • Каквo е необходимото захранване - монофазно или трифазно?
 • Предпочитан енергоизточник: соларни панели, ветрогенератор или комбинация?
 • Налично място за разполагане на соларната система (размери на основния покрив и/или покривите на спомагателните сгради)
 • Предпочитан вид на системата - акумулаторна или безакумулаторна мрежова
 • Желаете ли да сключвате договор с ERP за продажба на електричество или не

 

Най-често използвани мощности за соларните системи:

 • 400-600Wp
 • 1000-1200Wp
 • 2000-3000Wp
 •  5000Wp
 •  8-10 kWp .
 •  15-30 kWp
 •   50-100 кWp и по-големи соларни системи

 

 

Фотоволтаични системи при налично АС захранване:

Много клиенти желаят да включат фотоволтаици към обекти, които вече имат налично АС захранване от местното ЕРП. Така изградените системи могат да служат за различни цели - за намаляване на сметките за електричество или за резервно захранване на определени консуматори (в случай на отпадане на външното захранване, или при некачествено такова).

В зависимост от предназначението соларните системи са няколко вида :

1. Мрежова фотоволтаична система без връщане на енергия по мрежата

 Плюсове:    Недостатъци
http://www.chepakov.com/images/plus.png   Липса на акумулатори - т.е - най-ниски експлоатационни разходи през годините;   http://www.chepakov.com/images/minus.png   Липса на UPS функционалност *;
http://www.chepakov.com/images/plus.png   Лесно разширение в бъдеще - дори и след 5-8 години системата може да се разшири безпроблемно;   http://www.chepakov.com/images/minus.png   Ако външното захранване отпадне - системата изключва и обектът остава без захранване;
http://www.chepakov.com/images/plus.png   Едно от най-евтините решения за фотоволтаична система .   http://www.chepakov.com/images/minus.png   Не са много подходящи за обекти, които имат консумацията и през нощта.

 

Тази фотоволтаична система е подобна на системите за продажба на електричество, с тази разлика, че тя не позволява връщане на енергия по мрежата. Това се постига чрез добавяне на допълнително устройство към инвертора, което ограничава енергията в случаите на високо производство от фотоволтаиците и ниска консумация от ел.уредите. Системата се изпълнява с висококачествени европейски инвертори с 5 години гаранция. 
Нашето мнение е, че използването на евтини инвертори е прекалено рисково, тъй като шансът за повреди по тях преди инвестицията да се изплати, е много голям.

Визуализацията по-долу показва, че в момента фотоволтаичната система на клиента ни произвежда 3300W, а консумацията е 6091W. Остатъка (2791W) се добавя от външната мрежа. При спадане на консумацията под фотоволтаичното производство инверторът понижава мощността си, така, че да не се върне енергия по мрежата.

2. Фотоволтаични системи "Соларна енергия + UPS функционалност"

 Плюсове:    Недостатъци
http://www.chepakov.com/images/plus.png   Отлично техническо решение, позволяващо използването на по-малък брой акумулатори;   http://www.chepakov.com/images/minus.png   Подходящ за обекти, при които консумацията е основно през деня;
http://www.chepakov.com/images/plus.png   Позволява използване на по-малък инвертор спрямо общата пикова мощност на консуматорите;   http://www.chepakov.com/images/minus.png   Ако консумацията е по-малка от производството на фотоволтаиците, системата ограничава произдството си
http://www.chepakov.com/images/plus.png   По-ниска цена спрямо варианти 3, 4 и 5;        
http://www.chepakov.com/images/plus.png   Пълна UPS функционалност (акумулаторите са на 100% заредени)*;        
http://www.chepakov.com/images/plus.png    5 години гаранция на електрониката.        

 

При тази система произведената от соларните панели енергия се консумира веднага от включените уреди. Акумулаторите се поддържат винаги заредени на 100% така, че в случай на отпадане на централното захранване Вие да имате резерв от енергия. Докато е налична външната мрежа, инверторите могат да захранват товар, превишаващ многократно мощността им. Примерно инвертор 3000VA с 50А трансферен ключ може да захранва консуматори с обща мощност до 11,5kW при наличие на външно захранване. В случай на отпадане на централното захранване, консуматорите трябва да бъдат ограничени до 2.5kW (колкото е номиналната мощност на инвертора 3000VA). Ако произведената енергия от соларните панели е по-голяма от консумираната, системата ограничава енергията от фотоволтаиците. Най-често тези системи се използват в офиси и предприятия, чиято основна консумация е през светлата част от деня.

Графиката показва работа на такава система:

 

 

3. Фотоволтаични системи "Соларна енергия + частични UPS и разряд на акумулаторите ( ESS )"

 

 Плюсове:    Недостатъци:
  http://www.chepakov.com/images/plus.png
Отлично техническо решение, позволяващо използването на по-малък брой акумулатори;   http://www.chepakov.com/images/minus.png   Подходяща за обекти, при които консумацията е основно през деня;
  http://www.chepakov.com/images/plus.png Позволява използване на по-малък инвертор от общата пикова мощност на консуматорите;   http://www.chepakov.com/images/minus.png   Акумулаторите се разреждат частично и при спиране на централното захранване в тях има ограничено количество енергия.
  http://www.chepakov.com/images/plus.png По-ниска цена спрямо варианти 3, 4 и 5;        

http://www.chepakov.com/images/plus.png При наличие на Интернет, системата може да бъде наблюдавана от разстояние;        
  http://www.chepakov.com/images/plus.png  5 години гаранция на инвертора / инверторите ;        
  http://www.chepakov.com/images/plus.png Избор на ниво на разряд на акумулаторите.        

 

При тази система произведената от соларните панели енергия се консумира веднага от включените уреди. Ако енергията от фотоволтаиците е по-голяма от консумираната, се зареждат и  акумулаторите. В дни със слаба слънчева радиация системата добавя енергия от акумулаторите, като ги разрежда до предварително зададен процент. Така, в акумулаторите се поддържа определено количество енергия и, в случай на отпадане на централното захранване, Вие имате частична UPS- функционалност. Докато е налична външната мрежа, инвертора могже да захранва товар, превишаващ многократно мощността му. Примерно инвертор 3000VA с 50А трансферен ключ може да захранва консуматори с обща мощност до 11,5kW при наличие на външно захранване. В случай, обаче, на отпадане на централното захранване, консуматорите трябва да бъдат ограничени до номиналната мощност на инвертора (в примера 2,4kW, колкото е номиналната мощност на инвертора 3000VA). Най-често тези фотоволтаични системи се използват в офиси и предприятия, чиято основна консумация е през светлата част от деня, и имат рядко прекъсвания на централното електроснабдяване .

4. Фотоволтаични системи "Максимална консумация от фотоволтаиците"

 Плюсове:    Недостатъци
http://www.chepakov.com/images/plus.png   Използване на фотоволтаичната енергия на 100% (при правилно оразмеряване на системата);   http://www.chepakov.com/images/minus.png   Ограничена UPS функционалност;
http://www.chepakov.com/images/plus.png   Захранване на консуматорите с енергия от фотоволтаиците ( соларните панели ) и през нощта;   http://www.chepakov.com/images/minus.png   Необходим най-голям акумулаторен блок спрямо всички други системи;
http://www.chepakov.com/images/plus.png   Превантивен заряд на 100% на акумулаторите веднъж на 14 или 28 дни.   http://www.chepakov.com/images/minus.png   Най-висока цена от изброените системи;
        http://www.chepakov.com/images/minus.png   Използване на инвертори с голяма мощност.
 

В тази система произведената от фотоволтаиците енергия се консумира и се натрупва в акумулаторните батерии. При настъпване на вечерта, енергията в акумулаторите, се използва за захранване на консуматорите Ви. Системата е постоянно включена към външната мрежа така, че при претоварване инверторите добавят външна енергия. При наличие на външна мрежа инвертора може да захранва консуматори с мощност, много по-голяма от номиналната си. Тези системи изискват по-голям акумулаторен блок, поради интензивното натоварване. Предвидена е допълнителна защита на акумулаторите, която им осигурява 100% заряд на определено време.

При тази система не можете да избирате на какъв процент да се разреждат акумулаторите. Превключването се случва по волтаж.

Графиката показва работа на такава фотоволтаична система:

  

 

 

5. Фотоволтаични системи "Превключване между два източника"

 Плюсове:    Недостатъци
http://www.chepakov.com/images/plus.png   Използване на почти цялата произвеждана енергия от фотоволтаиците;   http://www.chepakov.com/images/minus.png   Липсва превантивен заряд на акумулаторите;
http://www.chepakov.com/images/plus.png   Захранване на консуматорите с енергия от соларните панели и през нощта;   http://www.chepakov.com/images/minus.png   Необходим голям акумулаторен блок, издържащ на циклична работа;
http://www.chepakov.com/images/plus.png   Частична UPS функционалност.   http://www.chepakov.com/images/minus.png   По-висока цена спрямо системи 1, 2 и 6.

 

Тази система е хибрид между изброените две по-горе. При нея консуматорите Ви се захранват основно с енергия от фотоволтаиците. Ако тя не е достатъчна, се добавя енергия и от акумулаторите. Ако претоварите инвертора или акумулаторите спаднат на ниско ниво, системата автоматично превключва на външна мрежа (ако такава е налична). Системата изчаква претоварването да отпадне или акумулаторите да се възстановят и обратно превключва на захранване от инвертора. В системата е оставен малък запас от енергия , който може да се ползва като UPS функционалност за ограничено време.

При тази фотоволтаична система не можете да избирате на какъв процент да се разреждат акумулаторите. Превключването се случва по волтаж.

6. Фотоволтаична система "Превключване между два източника - бюджетен вариант"

 Плюсове:    Недостатъци
http://www.chepakov.com/images/plus.png   Използване на почти цялата произвеждана фотоволтаична енергия;   http://www.chepakov.com/images/minus.png   Липсва превантивен пълен заряд на акумулаторите;
http://www.chepakov.com/images/plus.png   Захранване на консуматорите с енергия от фотоволтаиците и през нощта;   http://www.chepakov.com/images/minus.png   Необходимост от голям акумулаторен блок, издържащ на циклична работа.
http://www.chepakov.com/images/plus.png   Нискобюджетна електроника;
       
http://www.chepakov.com/images/plus.png   Частична UPS функционалност;        
http://www.chepakov.com/images/plus.png   Чест заряд на акумулаторите.        

 

Тази система е хибрид между варианти 2 и 3 и се изпълнява с електроника, произведена в Китай. При нея консуматорите се захранват основно с енергия от фотоволтаиците. Ако тя не е достатъчна, се добавя енергия и от акумулаторите. Ако акумулаторите спаднат на ниско ниво, системата автоматично превключва на външна мрежа (ако такава е налична). Системата зарежда акумулаторите и обратно превключва на захранване от инвертора. Ако претоварите инвертора - системата изключва. Поради това инверторът трябва да е оразмерен спрямо вашите консуматори! В системата е оставен малък запас от енергия, който може да се ползва като UPS функционалност за ограничено време. Системата зарежда акумулаторите от външната мрежа при определени условия.

При тази система не можете да избирате на какъв процент да се разреждат акумулаторите. Превключването се случва по волтаж.

*UPS функционалност: при отпадане на централното захранване, вашите консуматори (или част от тях) се захранват за определено време от системата. Превключването е толкова бързо, че дори и прецизни консуматори не могат да го засекат.

Други варианти за захранване на къщи и вили с ток чрез соларни панели :

Обща информация за фотоволтаични системи