0 продукта

Инвертор EnerDC Titan 8000VA 48V

Соларен хибриден инвертор с пълна синусоида

 • 8000VA / 8 kW;
 • 48V напрежение на акумулаторите;
 • Работи с и без акумулатори;
 • Трансферен ключ 60А;
 • MPPT контролер за до 8000Wp фотоволтаици;
 • Два МРР тракера;
 • Работни режими: Приоритет на фотоволтаиците; Приоритет на външната мрежа; Приоритет: солари → батерии → външна мрежа;
 • АС зарядно 120А;
 • работа в паралел до 6 бр.;
 • работа в трифазна мрежа до 6 бр.;
 • LCD дисплей.

Кат.№: enerdc8000titan-2
2550 2 550,00 лв. с ДДС

Наличност: На склад

Срок за доставка: 1-3 дни

Количество за поръчка:

Няколко устройства в един корпус

Това е безтрансформаторен инвертор с пълна синусоида. Има MPPT соларен контролер с два независими входа - всеки по 4000Wp, АС зарядно и дисплей. Може да работи с и без акумулатори.

Характеристики

 • работа в паралел с до 6 броя;
 • за изграждане на трифазни системи с до 6 инвертора, включително комбинации (примерно една фаза с 4 инвертора и две фази с по 2.

Приложения

 • I. В обекти без централно захранване това устройство може да е сърцето на Вашата соларна система. За изграждането на цялостна конфигурация - само свържете акумулатори, защити и соларни панели;
 • II. В обекти с налично централно снабдяване - можете да използвате това устройство, за да конвертирате цялата енергия от фотоволтаиците директно за собствена консумация (без акумулатори!). Ако желаете да имате резерв в случай на облачно време, или през вечерта - можете да добавите акумулатори, без да се налага да монтирате допълнителни устройства;
 • III. Чрез него можете да изградите UPS система с голям резерв от енергия в акумулаторите.

EnerDC инвертор с акумулатори

Основни предимства

 • Захранва консуматорите от соларни панели и/или от външна мрежа дори когато липсват акумулатори;
 • Възможност за програмиране на множество параметри (като зарядни напрежения, заряден ток, входящ диапазон, избор на приоритет);
 • Съвместим с АС мрежа или генератор;
 • Автоматичен старт при наличие на външна мрежа;
 • Защити от претоварване и късо съединение;
 • Високата пускова мощност позволява продуктът да работи с множество помпи, лазерни принтери, телевизори, компютри , дрелки и др. консуматори.

Работни режими в комбинация с фотоволтаични панели

I. Работа с фотоволтаици и външна АС мрежа, но без акумулатори

За разлика от повечето хибридни инвертори, този модел може да работи и без акумулатори, независимо дали е включен към външна мрежа или не. Препоръчително е при наличие на външна мрежа консумацията да не надвишава 13,8 kW.

През светлата част от деня, ако консумацията е по-малка от производството на фотоволтаиците - те захранват директно Вашите консуматори. Същото се получава и при липса на външна мрежа. Т.е. ако външното Ви захранване спре - Вие ще имате енергия през слънчевата част от деня. С това си преимущество моделът превъзхожда мрежовите и акумулаторните инвертори.

Когато външното захранване е спряло- желателно е консумацията ви да е по-ниска от произвежданата енергия. В противен случай инверторът изключва до момента на спад в потреблението/увеличение на производството, или възстановяване на външната мрежа.

Enerdc

Ако имате (включите) по-голяма консумация от производството на фотоволтаиците - инверторът допълва липсващата Ви енергия чрез енергия от външната АС мрежа. Това става автоматично - без  нуждата от Ваша намеса.

През вечерта - Вашето захранване се осигурява от външната АС мрежа. 

Enerdc в комбинация с АС мрежа

Този тип система може да се разшири чрез добавяне на акумулаторни батерии (за описание как работи този вариант - моля, вижте по-долу).

II. Комбинация с фотоволтаици, външна АС мрежа и акумулатори

В този случай има възможност за избиране на различни приоритети на захранване на потребителите:

1. Приоритет  Фотоволтаици -> външна мрежа -> акумулатори

При изборът на тази опция, Вашите консуматори се захранват приоритетно от фотоволтаиците. Ако тяхната енергия не е достатъчна, се добавя енергия от външната АС мрежа. Енергията в акумулаторите се пази в резерв и се използва единствено, ако централното ви захранване спре. Това дава UPS функционалност на системата. Акумулаторите могат да бъдат с малък капацитет спрямо фотоволтаичната система - от 100Ah до 600Аh @48Vdc. Тази опция щади акумулаторите Ви и удължава времето им на използване.

2. Приоритет Фотоволтаици -> акумулатори -> външна мрежа   

Тази система захранва консуматорите приоритетно от фотоволтаиците; ако тяхната енергия не е достатъчна, се използва енергията в акумулаторите. Ако акумулаторите спаднат на ниско напрежение - системата превключва автоматично захранването към външната мрежа. В този момент енергията от соларните панели се използва за заряд на акумулаторите. Когато акумулаторите се възстановят до напрежение над определена (предваритело програмирана) стойност, или се заредят напълно - системата превключва обратно към приоритетно захранване от фотоволтаиците и акумулаторите. В този режим има множество цикли заряд/разряд на акумулаторите - т.е. - препоръчително е акумулаторите да са с поне 1000 цикъла на заряд/разряд. С други думи - тази опция не е особено подходяща за AGM/GEL акумулатори. Най-подходящи са литиевите акумулатори.

3. Приоритет Външна мрежа ->Фотоволтаици ->акумулатори

При тези настройки енергията от соларните панели се използва единствено ако централното захранване спре. С тези настройки можете да постигнете голям и надежден UPS.

 

III. Работа в комбинация с фотоволтаици, без външна АС мрежа и без акумулатори

За разлика от повечето хибридни инвертори, този модел може да работи и само с фотоволтаици без постоянно наличие на външна АС мрежа и без наличието на акумулатори. За целта са Ви необходими минимум 5 соларни панела 270-280Wp. За целта - винаги консумацията трябва да е по-малка от производството на инвертора.

През светлата част от деня, ако консумацията е по-малка от производството на фотоволтаиците - те могат да захранват директно Вашите консуматори. Ако натоварването превиши производството-  инверторът ще изключи поради претоварване.

IV. Работа с фотоволтаици, без външна АС мрежа, но с акумулатори

Това е стандартна самостоятелна (off-grid / островна) система. В този случай фотоволтаиците и акумулаторите захранват Вашите консуматори. Ако имате излишна енергия от фотоволтаиците - тя се натрупва в акумулаторите; ако консумацията Ви е по-висока от производството на фотоволтаиците - инверторът допълва с енергия от акумулаторите. Системата може да се допълни и с генератор (дизелов, бензинов), управляван според степента на разряд на акумулаторите. Това са специфични системи и те трябва да бъдат пресметнати професионално. При интерес от такъв тип система - моля, свържете се с нас.

Комуникация - интерфейс за PC

EnerDC bluetooth wifi

Ако разполагате с компютър с Windows - Вие можете да включите инвертора към компютъра посредством интерфейс, който е част от доставката. Чрез този тип връзка, Вие отново можете да настроите всички параметри на инвертора и да записвате работните му стойности.

Примерни конфигурации със соларни панели

при използването на 270Wp поликристални / монокристални панели с 60 клетки Voc = 38.40Vdc:

 • 1 стринг от 11 панела (максимална бройка на последователно свързани панели!) на единия от двата PV входа;
 • 2 стринга по 7 панела в стринг на всеки PV вход (общо - 28 панела).

 

при системи с 330Wp поликристални / монокристални панели с 72 клетки Voc = 45.96Vdc:

 • 1 стринг от 9 панела свързани последователно (максимална бройка на последователно свързани панели!) - на всеки PV вход (общо за двата входа- 18бр.);
 • 2 стринга по 6 панела свързани последователно на всеки PV вход - (общо за двата входа- 24бр.панели).

 

конфигурации с 385Wp поликристални / монокристални панели с 144 клетки Voc = 48.15Vdc:

 • 1 стринг от 9 панела свързани последователно (максимална бройка на последователно свързани панели!) - на всеки PV вход (общо за двата входа - 18бр.);
 • 2 стринга по 5 панела; стринговете свързани в паралел на всеки PV вход - (общо за двата входа 20бр.панели).

 

445/450Wp панели с 144 клетки с Voc = 49.04V:

 • 8 броя свързани последователно на соларен вход 1 и още 8 броя последователно на соларен вход 2 - (общо 16 бр.) - 7200 Wp.

 

Тънкослойни панели не се препоръчва да се свързват към този инвертор. 

 

Работа в трифазни системи и свързване в паралел на повече от един инвертор

 

Можете да изграждате по-големи системи - съгласно вашите нужди.

Примерно - три инвертора могат да се свържат за работа в трифазна система; два инвертора могат да се свържат в паралел за постигане на 14.4kW изходяща мощност; 6 инвертора могат да се свържат в трифазна система - по два инвертора на всяка фаза. 

Тази функция може да се използва само когато инверторите са свързани към фотоволтаици и към външна мрежа или акумулатори. Функцията не е използваема ако инверторите са свързани единствено към фотоволтаици (без наличие на външна мрежа или акумулатори).

 

Технически данни

ПараметриСтойности
Мощност 8000VA / 8000W

АС Вход

 
Работно напрежение 230V
Обхват на входящото АС напрежение

170-280Vac ± 7Vac (за компютри, ЮПС)

90-280Vac ± 7Vac (за домашни консуматори)

Ниско входящо напрежение на възстановяване

180Vac ± 7V (за компютри, ЮПС)

100Vac ± 7V (за домашни консуматори)

Високо входящо напрежение на възстановяване 270Vac± 7V 
Максимално входящо напрежение 300Vac
Работна честота 50Hz / 60Hz (автоматично разпознаване)

АС Изход

Пълна синусоида
АС напрежение 230Vac ±5%
Изходяща честота 50Hz или 60Hz
Защита от претоварване 100ms при товар до 205%; 5 сек. при товар до 150%; 10 сек. при товар до 110-:-150%;
Пикова мощност

2 пъти номиналната мощност  (за 5 сек.)

КПД 93%
Трансферен ключ 60А
Време за превключване

10ms (за компютри/ UPS)

20ms (за домашни консуматори)

Изход за постоянен ток

12VDC ± 7%, 100W

Ограничавaне на мощността

Когато напрежението на батерията е по-ниско от
50Vdc, изходната мощност ще бъде понижена.
Ако свързаното натоварване е по-високо от тази
намалена мощност, AC изходното напрежение
ще намалява, докато изходната мощност
стане равна тази намалена мощност. Минималното AC изходно напрежение
настроеното изходно напрежение  – 10V.

 

Акумулатори

 
Номинално напражение на акумулаторите 48Vdc
Зарядно напрежение при Float 54Vdc
Защита от презареждане 66Vdc

 Соларно зарядно и АС зарядно

 
Соларно зарядно МРРТ
Максимална мощност на фотоволтаиците 8000W
Брой МРР тракери 2
МРРТ работно напрежение 90 ~ 450 VDC
Максимален входящ ток 27А х 2 (Max 40A)
Максимално напрежение от фотоволтаици Voc 450 VDC
Максимален заряден ток от фотоволтаиците 120А
Максимален заряден ток от АС мрежата 120А
Общ максимален заряден ток 120А
Ограничаване на мощността

Обща информация

 
Интерфейс Вграден WiFi модул (необходимо е приложение за телефон) ; USB/RS232/RS485/Dry-contact
Размери 147.4 х 432.5 х 553.6
Тегло (кг) 18.4
Работна температура * от-10 до 50°C
Температура на съхранение -15 до 60°C
Влажност 5-95% без конденз

Работа в паралел

 
Максимален брой инвертори 6
Протичащ ток без натоварване макс. 2А
Мощностен дебаланс <5% при 100% товар
Комуникация CAN
Трансферно време в режим "паралел" макс. 50 ms

Забележка: Паралелната функция ще бъде деактивирана, когато е налично само PV захранване.