0 продукта

Фотоволтаични системи за самостоятелно захранване и продажба на ток | Chepakov 2023

он-грид on-grid solarni sistemi

 

Мрежови фотоволтаични системи за самостоятелно захранване и продажба на ток

Системите от соларни панели с инвертор, без акумулаторни батерии, могат да се използват както за самостоятелно захранване на обекти, които вече са свързани към външната мрежа (и имат стабилна такава), така и изцяло за продажба на електричество. Чрез тях Вие можете да фиксирате разходите си за електричество за дълъг период от време и да не се притеснявате при евентуални поскъпвания на цената на електроенергията. Тези фотоволтаични системи са и до два пъти по-евтини от системите с акумулаторни батерии.

Съгласно Решение на КЕВР от 2021г., енергията от малки фотоволтаични централи (ФтЕЦ) с обща инсталирана мощност до 30 kW включително, които се предвижда да бъдат изградени върху покривни и фасадни конструкции на присъединени към електроразпределителната мрежа сгради и върху недвижими имоти към тях в урбанизирани територии, се изкупува на преференциални цени. 

За 2023-ра година те са както следва:

Мощност на фотоволтаичната централаЦена без ДДС за 2023
Цена с ДДС 2023г.
ФтЕЦ с инсталирана мощност до 5 kWp, монтирани на покриви и фасади: 0.20880 лв/kWh   0.25056 лв/kWh  
ФтЕЦ с инсталирана мощност над 5 kWp до 30kWp, монтирани на покриви и фасади: 0.17288 лв/kWh   0.207456 лв/kWh

Когато енергията се изкупува на преференциалната цена по-горе, КЕВР е въвел ограничение от 1 406 kWh/kWp нетно специфично производство. 

Цените по-горе са разчетени да предоставят 7% възвръщаемост на инвестицията след начисление на инвестиционни разходи, експлоатационни разходи, полезен живот на оборудването - 13 години, Инфлация на експлоатационните разходи  – 2%.

 

Отново според КЕВР, средните разходи за изграждането на такъв тип централа са както следва: 

Мощност на фотоволтаичната централаИнвестиционни разходи
(лв без ДДС)
Експлоатационни разходи
(лв без ДДС)
ФтЕЦ с инсталирана мощност 5 kW, монтирани на покриви и фасади: 2 046 лв./kWp 38,73 лв./MWh
ФтЕЦ с инсталирана мощност над 5 kW до 30kW, монтирани на покриви и фасади: 1 759 лв./kWp 26,64 лв./MWh

За нашите клиенти ние можем да предложим много по-добри цени за изграждане на централите. Моля, свържете се с нас и ни изпратете чертежи с размери и снимки на Вашите покриви, за да Ви дадем безплатна ориентировъчна оферта.

Една фотоволтаична система може да предложи:

 • по-лесно прогнозируеми разходи за електричество в следващите години;
 • еднократна инвестиция с добра възвращаемост от порядъка на 8-15%;
 • независимо наблюдение на консумацията на сградата ви по часове / дни;
 • лесна процедура за изграждане на системата.

Нашата фирма предлага:

 • съдействие при попълване на документи към община / ЕРП;
 • изработка на предварителен анализ за вариантите за оползотворяване на Вашия покрив;.
 • изработка на проекти за фотоволтаични системи;
 • доставка на компоненти за системите;
 • монтаж и пускане в експлоатация;
 • поддръжка на фотоволтаични системи.

Нашият опит (над 15 години в областта) ни позволява да проектираме и изпълняваме системите по начин, който да доведе до минимални експлоатационни разходи през дългия период на живот на системата (20+ години). По този начин могат да се избегнат скъпоструващи ремонти или подмяна на компоненти, които в противен случай намаляват драстично възвращаемостта на инвестицията.

Услуги, които предлагаме:

 • Инсталация на системи с мощности между 50 kWp и 200kWp (нашата фирма НЕ монтира по-малки системи).
 • Доставка на соларни панели, инвертор и всичко необходимо за една фотоволтаична система;
 • Проектиране на фотоволтаични системи
 • Изготвяне на работен технически проект за фотовотаични системи ;
 • Доставка и изграждане на носещи конструкции за соларни панели ;
 • Монтаж на соларни системи  и/или вятърни генератори и силовата електроника съгласно техническия проект;
 • Окабеляване и пускане в експлоатация.

За нас:

 • Регистрирани сме към Държавна Агенция по метрологичен и технически надзор (ДАМТН) - като имащи право да изграждат фотоволтаични системи.
 • Повече от 15 години опит със соларни системи и инсталации.
 • Гаранции за СМР - 5 години.

Изпълняваме безплатно изчисляване на очакваното производство на фотоволтаични системи за нашите клиенти

Пресмятане на соларни системи

За изграждането на всяка инсталация фирма "К.Чепъков"ЕООД предлага безплатни изчисления на оптималната конфигурация, която може да покрие натоварването на Вашите консуматори. Същевременно се гарантира съвместимостта на различните продукти, които се използват.
Голямото предимство на соларните системи за ток е, че капацитетът им може лесно да се увеличи. Към вече работеща фотоволтаична система могат да се добавят нови соларни панели и инвертор. Т.е - ако не сте напълно сигурни, че Вашата система ще Ви е достатъчна, то в последствие можете да добавите към нея нови соларни панели с цел разширение на системата.                                                                        

Видео-представяне на 101kWp система за собствено потребление и продажба на излишната енергия