0 продукта

Фотоволтаична система за овощна градина

Соларна хибридна система с фотоволтаична част за самостоятелно захранване и допълнителен дизелов генератор.

Захранва всички консуматори на овошната градина: помпа за напояване, осветление, видеонаблюдение, телевизор.

Дизеловият генератор е резервно захранване и се включва само при изчерпване енергията в акумулаторите.