0 продукта

Демонстрационна система за мин. на отбраната на България

Това е демонстрационна мобилна соларна система, изградена за нуждите на Министерство на отбраната на България.

Соларните панели са монтирани на конструкция с противотежести. Това позволява бързо преместване на конструкцията (при необходимост) и бърз монтаж, без необходимост от допълнителна техника.

Системата е оборудвана с инвертор и литиеви батерии.