0 продукта

UPS система

UPS система
В случай на спиране на централното захранване, този тип система може да захрани в продължение на часове включените към нея консуматори.Ако клиентът остави единствено осветлението и хладилниците включени, то захранването може да е достатъчно и за дни без централно захранване.