0 продукта
Филтър на продукти

Приложени филтри:

  1. Изход: Премахни монофазен
  2. Гаранция на производител: Премахни 5 години
Гаранция на производител

Мрежови инвертор

Оптимизирайте захранващата си система с наш високо ефективен мрежови инвертор

Това е основното устройство на вашата соларна конфигурация. То преобразува енергията от фотоволтаичните панели и я доставя на консуматорите ви, и към външната мрежа. В случай на прекъсване на външното захранване- незабавно се изключва. Така предотвратява поражения по ремонтните екипи.

Устройство

Включва се директно към фотоволтаиците. Извършва постоянен контрол на параметрите на външната мрежа и при отклонение от стандартните им стойности спира работа. Сфазира се с мрежата и при нормални условия подава енергия към нея. С използване на специален цифров измервател може да осигури енергия за собствени нужди, без връщане по мрежата.

Тук можете да видите материали на Европейската комисия относно мрежовите инвертори: https://cordis.europa.eu/project/id/19883/reporting

Характерни особености

  • Соларните системи, изградени с тях, са с най-ниска цена;
  • Вградената защита ги изключва в случай на спиране на външната мрежа. Това е световен стандарт и е създаден, за да не се застрашат живота и здравето на персонала, който обслужва мрежата;
  • Имат вградени едно или повече MPP- проследяващи устройства, които улесняват включване на различен брой фотоволтаици.

Разширена гаранция на Fronius от 2023 г.

Тя влиза в сила от м. Септември.

Предлагат се два вида гаранции:

  • Fronius Warranty Plus;
  • Fronius Warranty.

Fronius Warranty Plus покрива разходите за материали, обслужване и транспорт.

Fronius Warranty дава защита за материалите през целия период на гаранцията.

Инвертори с мощност до 12,5 kW включително

Гаранциите са: 2 години стандартна Fronius Warranty Plus + 3 години Fronius Warranty Plus + 5 години Fronius Warranty при регистрация.

Инвертори с мощност над 13 kW

Тук са възможни 2 варианта, в зависимост от избора на клиента:

Вариант 1:

2 години стандартна Fronius Warranty Plus + 3 години Fronius Warranty Plus при регистрация.

Вариант 2:

2 години стандартна Fronius Warranty Plus + 5 години Fronius Warranty при регистрация.

Заключение

Изборът на мрежови инвертор е ключов за вашата соларна система. Не пропускайте възможността да спестите пари от сметките си за ток и да дадете приноса си за околната среда, като изберете правилното устройство. Разгледайте нашия уебсайт сега и направете поръчка днес.

Всички посочени цени са с включен ДДС.

There are no products matching the selection.