0 продукта

Поддръжка и сервиз на фотоволтаични системи и паркове

Като специалисти в областта на фотоволтаиците, ние предлагаме услуги, осигуряващи дългогодишна работа на фотоволтаичната ви система.

Част от услугите, които предлагаме, включват:

  • планирани посещения на обекти;
  • непланирани посещения на обекти при повреди или по желание на клиента;
  • подмяна на инвертор и/или ремонт (ако такъв е възможен);
  • инспекция на основните компоненти в дадена система;
  • диагностика на единични фотоволтаични модули и търсене на повредени такива;
  • софтуерно наблюдение производителността на модулите в соларен парк и откриване на повреди;
  • наблюдение с термовизионна камера на електрическите връзки и обединителните кутии;
  • ежедневно наблюдение на производителността на фотоволтаични системи и реакция при съобщения от инверторите за проблем (ако тази опция е налична).

подмяна на инвертор