0 продукта

Фотоволтаични системи за самостоятелно захранване и продажба на ток

он-грид on-grid solarni sistemi

 

Фотоволтаични системи за самостоятелно захранване и продажба на ток

Системите без акумулаторни батерии могат да се използват както за самостоятелно захранване на обекти, които вече са свързани към външната мрежа (и имат стабилна такава), така и изцяло за продажба на електричество. Чрез тях вие можете да фиксирате разходите си за електричество за дълъг период от време и да не се притеснявате при евентуални поскъпвания на цената на електроенергията. Тези системи са и до два-пъти по-евтини от системите с акумулаторни батерии.

Услуги, които предлагаме:

  • Доставка на инвертори и фотоволтаични панели;
  • Проектиране на фотоволтаични системи - при мрежовите фотоволтаични системи до 30 kWp е необходимо конструктивно становище и становище по част Електрическа - съгласно чл. 147, ал. 1, т. 14 и ал. 2 на ЗУТ;
  • Изготвяне на работен технически проект;
  • Доставка и изграждане на носещи конструкции;
  • Монтаж на соларните и/или вятърни генератори и силовата електроника съгласно техническия проект;
  • Окабеляване и пускане в експлоатация.

За нас:

  • Регистрирани сме към Държавна Агенция по метрологичен и технически надзор (ДАМТН) - като имащи право да изграждат фотоволтаични системи.
  • Повече от 8 години опит с фотоволтаични системи и инсталации.
  • Гаранции за СМР - 5 години.

Безплатно изчисляване на очакваната производителност

За изграждането на всяка инсталация фирма "К.Чепъков"ЕООД предлага безплатни изчисления на оптималната конфигурация, която може да покрие натоварването на вашите консуматори. Същевременно се гарантира съвместимостта на различните продукти, които се използват.
Голямото предимство на соларните системи е, че капацитетът им може лесно да се увеличи. Към вече работеща соларна система могат да се добавят нови фотоволтаични соларни панели и инвертори. Т.е - ако не сте напълно сигурни, че вашата соларна система ще ви е достатъчна, то в последствие можете да добавите към вече изградената система нови соларни панели с цел разширение на фотоволтаичната система.